Senat pomaga stolicy

04
październik
2013

Posted by redakcja

Posted in Kluby / Na Wiejskiej

0 Comments

 

Senatorowie PO przygotowali projekt ustawy dotyczący Funduszu Reprywatyzacji, ma on wesprzeć Warszawę w wypłacie odszkodowań z tego tytułu.

Sprawa dotyczy tak zwanych dekretów Bieruta z 1945 r., które spowodowały nacjonalizację wszystkich  nieruchomości na terenie stolicy. Do dziś są wypłacane odszkodowania poszkodowanym. Zgodnie z projektem w latach 2014 – 2016 Warszawa ma otrzymywać  200 milionów zł na wypłatę odszkodowań. „Ustawodawca wygasił natomiast wynikające wprost z dekretu prawo do odszkodowania w wypadku niezłożenia wniosku lub odmowy zwrotu (nieruchomości) i ustanowił samoistną podstawę do wypłaty odszkodowań (…). Na tej podstawie sądy zasądzają odszkodowania obciążające Skarb Państwa (nieruchomości znacjonalizowane) oraz budżet m.st. Warszawy (nieruchomości skomunalizowane)” –  napisano w uzasadnieniu projektu. Podkreślono także, że dotychczasowe wypłaty przekroczyły pół miliarda złotych, a mimo to roszczenia uprawionych nie zostały jeszcze  zaspokojone. Dlatego Senat uważa, że do czasu ostatecznego rozwiązania problemu potrzebne jest przejściowe wsparcie budżetu stolicy. Nie jest to jednak możliwe bez zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Stąd opracowanie projektu , który dodaje nowy tytuł, na jaki będą mogły być przeznaczone środki z Funduszu Reprywatyzacji. W dokumencie określono również tryb uruchomienia pieniędzy. „Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie negatywnie na bieżącą realizację obecnych zobowiązań Funduszu Reprywatyzacji. Niemniej będzie się wiązało z dodatkowym obciążeniem Funduszu (…). Kwota wszystkich odszkodowań zrealizowanych ze środków Funduszu z tytułu bezprawnej nacjonalizacji mienia, w skali całego kraju, wyniosła w latach 2010-2012 średnio 195 mln złotych rocznie” – napisali senatorowie. Ta inicjatywa ucieszyła Hannę Gronkiewicz – Waltz bo odciąży miejski budżet.  – To dobra wiadomość także dla tych, którzy mają roszczenia odszkodowawcze wobec miasta – stwierdziła prezydent. Jak podała odszkodowania przyznane na podstawie wyroków sądowych, to kwota około 100 – 200 mln zł rocznie a miasta nie stać na taki wydatek. W związku z tym, że Warszawa nie wypłacała odszkodowań z powodu braku pieniędzy obecna kwota zobowiązań wynosi około 500 mln zł.

/-/ Sejm24.pl