Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych Holandii Stefem Blokiem

12
październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wśród tematów rozmowy dotyczących Unii Europejskiej znalazły się m.in. nowe Wieloletnie Ramy Finansowe, brexit, rynek wewnętrzny, migracje, a także relacje zewnętrzne Unii oraz polityka sąsiedztwa i Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

 

– Pragnę wyrazić satysfakcję z wyników naszych pierwszych dwustronnych konsultacji – powiedział minister Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem holenderskiej dyplomacji Stefem Blokiem.  – Omówiliśmy bieżące tematy z agendy europejskiej i światowej identyfikując obszary, w których możemy umocnić współpracę – dodał.

Szefowie MSZ rozmawiali także o współpracy w ramach NATO oraz forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, której Polska i Holandia są niestałymi członkami. Ministrowie omówili również przygotowania do grudniowego spotkania 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Podczas spotkania nie zabrakło tematu współpracy dwustronnej, w tym dotyczącej polskich pracowników i respektowania ich praw w Holandii. – Zaapelowałem o podjęcie przez administrację holenderską aktywnych działań na rzecz walki z nieuczciwymi agencjami pracy – poinformował Czaputowicz

Konsultacje ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii odbyły się przy okazji 28. sesji Konferencji Utrechckiej, która zgromadziła w Warszawie ekspertów z obu państw. – Konferencja to cenne forum współpracy, pozwalające na lepsze zrozumienie wzajemnych stanowisk i na poszukiwanie możliwych wspólnych inicjatyw – stwierdził szef polskiej dyplomacji podczas inauguracji sesji. Wyraził także zadowolenie, że stanowiska Polski i Holandii są zbieżne w wielu punktach agendy europejskiej i międzynarodowej. – Na bazie sukcesu tego formatu stworzyliśmy podobne mechanizmy, które mają na celu pomoc innym krajom – mówił..

W skład pięciu grup roboczych, poza przedstawicielami MSZ, weszli również polscy i holenderscy eksperci z resortów: obrony, finansów, środowiska, energii oraz gospodarki. Obrady poświęcone były m.in. agendzie gospodarczej Unii Europejskiej, polityce zewnętrznej Unii oraz polityce bezpieczeństwa. Dyskutowano także o polityce energetycznej i klimatycznej.