Spotkanie V4+4

05
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Budapeszcie odbyło się 2-dniowe spotkanie ministrów ds. polityki spójności państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. Polskę reprezentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W rozmowach uczestniczyli również komisarz UE ds. budżetu Gunter Oettinger oraz komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

Ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności dyskutowali o przyszłości europejskiej polityki w tym obszarze po roku 2020. To już kolejne spotkanie na temat przyszłej perspektywy finansowej UE.

 – Zależy nam, by wspólny głos Grupy Wyszehradzkiej i krajów naszej części Europy, dotyczący przyszłości polityki spójności po 2020 r. wyraźnie wybrzmiał na forum całej Wspólnoty  – mówił minister inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że ostatecznymi beneficjentami polityki spójności są obywatele UE, a nie poszczególne rządy. – Polityka spójności powinna być łatwo dostępna i otwarta dla wszystkich potencjalnych beneficjentów i służyć jako narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego wszystkich regionów i krajów UE – stwierdził.

Na zakończenie obrad, w obecności dziennikarzy, ministrowie podpisali Wspólne Oświadczenie Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji, Słowenii i Rumunii dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.