„Super Express” informuje, że Telewizja Polska otrzymała 800 mln zł pożyczki

09
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Powodem kłopotów finansowych TVP są niskie wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, mniejsze wpływy z reklam, niedoszacowanie kosztów oraz odprawy dla byłego zarządu – informuje gazeta. W zeszłym roku Telewizja odnotowała straty w wysokości 180 mln złotych dlatego zmuszona była sięgnąć po pieniądze z publicznej kasy.

„Super Express” ustalił, że TVP kierowana przez Jacka Kurskiego otrzyma 800 mln złotych pożyczki od skarbu państwa. Pieniądze zostaną przekazane w ratach, a umowa jest już podpisana. Proces jej udzielania kontrolowały ministerstwa finansów oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

MKiDN potwierdziło, że umowa zawarta między Skarbem Państwa i Telewizją Polską S.A. została podpisana 21 lipca. Na jej mocy Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów udzielił spółce pożyczki.

Także resort finansów potwierdził, że uruchomił środki z Funduszu Reprywatyzacji, a podmiotem odpowiedzialnym za umowę jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Departament Skarbu Państwa). Gazeta informuje, że pożyczka została udzielana na warunkach rynkowych. Pieniądze będą wypłacane w transzach, wraz z realizacją konkretnych zadań i mają zostać przeznaczone na wydatki programowe, rozwojowe, technologiczne oraz związane z promocją telewizji w kanałach online.