Szczerski pozytywnie o roku prezydentury Andrzeja Dudy

08
sierpień
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podsumowując rok prezydentury Andrzeja Dudy stwierdził, że podniósł on poziom bezpieczeństwa Polski.

– Szczyt NATO w Warszawie był kolejnym krokiem w kierunku budowania bezpieczeństwa Polski – mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski podczas konferencji podsumowującej rok prezydentury Dudy.

– Uważano, że tak dobre przygotowanie szczytu to program nie do zrealizowania, a jednak pan prezydent zrealizował ten plan – dokładnie to, co było zamierzone, czyli przede wszystkim stałą obecność wojsk NATO, m.in. na terenie Polski. Dzięki temu prezydent podniósł poziom bezpieczeństwa Polski – przekonywał Szczerski.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta mówił także o trzech przeszkodach, które mogły spowodować fiasko szczytu NATO w Polsce. – Wytypowaliśmy trzy główne przeszkody – po pierwsze potencjalne rozbicie jedności Europy Środkowej, zagrożenie rywalizacją, niespójnymi działaniami. Jedność została zrealizowana, to się udało. Prezydent osobiście spotkał się ze wszystkimi liderami środkowoeuropejskich państw. Nawet jeśli nasze cele są indywidualne, to wspólnie popieramy ich realizację. (…) Po drugie, jako potencjalną przeszkodę wytypowaliśmy wyizolowanie Polski jako kraju problematycznego. Jednak temu też udało się zapobiec. Pan prezydent wspierany przez rząd poczynił duże starania, żeby zadbać, by włączono Polskę w plan wzmocnienia wschodniej flanki. Ponadto, zależało nam na tym, żeby decyzje w tej kwestii zapadły przed wynikiem referendum brytyjskiego. To niezwykłe istotne, że udało się nam między majem a czerwcem domknąć te negocjacje. Trzecią ewentualną przeszkodą była ewentualność, że szczyt w Warszawie pokaże niespójność i wewnętrzne rozbicie NATO. Że NATO wyjdzie z Warszawy podzielone. Stąd koncepcja wizyt i rozmów pana prezydenta – pokazał, że jako gospodarz szczytu dba o zachowanie jedności w NATO. Dzięki temu zbudowaliśmy przekonanie, że Polska zapobiega o to, żeby uwzględnić wszystkie wrażliwości Sojuszu. Sojusznicy dostrzegają duży wysiłek Polski w tym względzie – stwierdził.

 – Ważne było też to, że prezydent sformułował merytoryczne przesłanie swojej prezydentury, jeśli chodzi o politykę międzynarodową – pokój przez prawo. Zapowiedział, że Polska będzie orędownikiem pokoju, który jest gwarantowany przez przestrzeganie prawa – podkreślił Szczerski.