Szef MSWiA o nowym systemie regionalnego ostrzegania

18
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mariusz Błaszczak w radiowej Jedynce zapowiedział wprowadzenie nowego systemu regionalnego ostrzegania, który ma bazować na wykorzystaniu m.in. mediów elektronicznych. Rozwiązania dotyczące systemu będą zapisane w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej autorstwa MSWiA.

 – Przygotowaliśmy nową ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Tam też wprowadzamy nowy system, rozwijamy ten system regionalnego ostrzegania. Chodzi o to, żeby przede wszystkim była łączność. A więc trzeba ten system zbudować, wykorzystując media elektroniczne, wykorzystując telefonię komórkową – mówił Błaszczak w radiowej Jedynce.

Chodzi o projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej autorstwa MSWiA z końca 2016 r. Przewiduje on, że wojewodowie będą zobowiązani do zmodernizowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Jego podstawowym elementem mają być syreny alarmowe.

 – Rozmawialiśmy na ten temat z samorządowcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawa wygląda w ten sposób – stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej nie są wyposażone w agregaty i w sytuacji braku dostępu energii elektrycznej – ten system pada. (…) sytuacja jest o tyle utrudniona, że firmy telefonii komórkowej to jest w większości kapitał obcy – ale jest kwestia stworzenia odpowiednich wymagań. Jednak kapitał ma narodowość i widzę większe zaangażowanie firm, które są polskimi firmami w niesienie pomocy, niż firm, które są przedstawicielami obcego kapitału – mówił minister.