Szef MSWiA przedstawił kandydatów na szefa KBW

20
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na podstawie art. 190 par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawił Wojciechowi Hermelińskiemu, przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, troje kandydatów na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego – informuje resort.

Kandydaci przedstawieni przez szefa MSWiA to: Magdalena Pietrzak – urzędnik, wieloletnia sekretarz Powiatu Łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice; Mirosław Sanek – obecnie zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Paweł Szrot – urzędnik, obecnie wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

„Wszyscy kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej. Każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze. Wskazane osoby posiadają doświadczenie zawodowe predestynujące do objęcia funkcji zaufania publicznego i dają rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego” – przekonuje ministerstwo.

„Kandydaci przedstawili zaświadczenie o niekaralności, złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP” – poinformował resort.

Według szefa MSWiA kandydatury przedstawione Państwowej Komisji Wyborczej pozwolą na sprawne i terminowe powołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Po zmianie przepisów, PKW wybiera Szefa KBW z grona kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA.