Szef MSZ otworzył Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Dżakarcie

28
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w stolicy Indonezji, w którego otwarciu uczestniczył  minister spraw zagranicznych‎, będzie służyło zarówno polskim, jak i indonezyjskim przedsiębiorcom i zacieśnianiu relacji biznesowych między Polską a Indonezją.

 

‎-  Polska jest 23. gospodarką świata. Od ponad dwudziestu lat obserwujemy nieprzerwany wzrost PKB, a ponadto jesteśmy w czołówce bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie – zaznaczył Jacek Czaputowicz podczas spotkania z polskimi i indonezyjskimi przedsiębiorcami, które odbyło się przed uroczystością inaugurującą ZBH PAIH. – Jesteśmy pod wrażeniem skali projektów infrastrukturalnych wdrażanych i planowanych przez Dżakartę. Dostrzegamy tutaj szerokie możliwości. (…) Nasze firmy są gotowe dzielić się swoim doświadczeniem i know-how m.in. w zakresie projektów infrastrukturalnych, w przemyśle energetycznym, ochronie środowiska czy przemyśle żywieniowym ‎ – mówił minister.

W czasie pobytu w Indonezji szef polskiej dyplomacji  zainaugurował ‎również wystawę poświęconą polskim Tatarom zatytułowaną „Tradycje i Współczesność Tatarów – Polskich Muzułmanów”. – Tradycja współistnienia różnych religii i kultur jest głęboko zakorzeniona w polskiej historii i tożsamości – powiedział Czaputowicz podczas uroczystości. –  Świętując odrodzenie państwa polskiego – stulecie odzyskania niepodległości – przypominamy o naszej historii i o naszych najlepszych tradycjach, w tym o naszym poszanowaniu do praw mniejszości oraz wolności wyznania. To właśnie Polska chciałaby pokazywać światu – zaakcentował. Minister dodał, że obecnie polska społeczność Tatarów kultywuje swoje dziedzictwo przy wsparciu polskich władz.

Podczas pobytu w Indonezji Jacek Czaputowicz spotkał się także z minister spraw zagranicznych Retno Marsudi. Konsultacje polityczne dotyczyły współpracy dwustronnej: politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturalno-edukacyjnej, w zakresie badań i rozwoju oraz w obszarze turystyki. Ministrowie omówili‎ też kierunki współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 2019 r., kiedy oba państwa będą pełnić funkcję niestałych członków tego organu‎.

Była to pierwsza od 21 lat wizyta szefa MSZ w Indonezji.