Szefowa MEN rozmawiała z samorządowcami o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych

13
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas spotkania w Chełmie Anna Zalewska dyskutowała z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast z terenu Lubelszczyzny na temat zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w tym doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Minister edukacji uczestniczyła w spotkaniu z samorządowcami z województwa lubelskiego poświęconym m.in. promocji szkolnictwa branżowego oraz funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Szefowa MEN podziękowała samorządowcom za ich wkład we wprowadzanie zmian związanych w reformą edukacji. – Przed nami jeszcze dużo wyzwań w zmienianiu oświaty. Dalej będziemy wspierać samorządy w wyposażaniu szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne – zapowiedziała.

Zalewska mówiła także o systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli, który powinien odpowiadać na potrzeby ciągle zmieniającego się otoczenia szkoły. – Chcemy budować system doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też liczymy na wsparcie samorządowców. Obowiązek doskonalenia zawodowego został wpisany do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Coroczne sprawozdania z realizacji tego obowiązku będą składali dyrektorzy szkół. Mają w tym współpracować z rodzicami – powiedziała minister.

W spotkaniu z samorządowcami udział wzięli również: wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.