Posted by nawiejskiej with No Comments

Podpis prezydenta zakończył procedurę legislacyjną dotyczącą przyjmowania budżetu. Po uchwaleniu  jej przez Sejm w Senacie wprowadzono kilka poprawek, które zostały ostatecznie uwzględnione w dokumencie. Ustawa budżetowa na 2014 r. przewiduje deficyt, który nie powinien przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, natomiast wydatki nie będą […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Dwie senackie poprawki dotyczące zwiększenia o 220 mln zł środki na pożyczki dla samorządu terytorialnego uzyskały poparcie sejmowej komisji finansów.   Sejm przyjął zapisy zwiększające limit pożyczek dla samorządów, jednak wymagały one który pod względem legislacyjnym. Poprawka niższej izby parlamentu została źle zredagowana, w związku z czym Mazowsze dla którego miała ona być ratunkiem nie […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Resort finansów nie wyklucza niewielkich zmian w budżecie na 2014 rok, jednak poziom deficytu ma pozostać bez zmian.   Wiceminister finansów Hanna Majszczyk przyznała, że może dojść do drobnych modyfikacji – Oczywiście pewne zmiany będą, dlatego że są jeszcze jakieś przesunięcia między częściami, są porozumienia, są przejęcia zadań. (…). Co do zasady konstrukcja jest znana […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan twierdzą, że to mógłby być dobry budżet gdyby nie kilka mankamentów.   Przedsiębiorcy chwalą wiele założeń, takich jak obniżenie wydatków, oparcie budżetu na realnych prognozach ekonomicznych, ostrożność. Jednak poważnym mankamentem jest według nich sprawa OFE. – Zmniejszenie w projekcie budżetu 2014 kosztów obsługi długu krajowego aż o 8 mld zł wobec […]

Read Full Story
wrz 13, 2013
Posted by redakcja with No Comments

Większość z obecnych na sali posłów poparła proponowane zmiany, PIS nie wziął udziału w posiedzeniu. Głównym powodem nowelizacji jest powiększenie deficytu budżetowego.   Po dokonanych poprawkach deficyt wyniesie 51 miliardów 565 milionów złotych. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami miał on wynieść 35,6 miliarda czyli został zwiększony o 16 miliardów złotych. W dokumencie przyjęto, że dochody budżetu […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Największa partia opozycyjna w sejmie chce odrzucenia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok już w pierwszym czytaniu.   Zdaniem PIS zwiększenie deficytu będzie skutkowało wzrostem zadłużenia publicznego. Podczas pierwszego czytania nowelizacji oraz ustaw okołobudżetowych opozycja punktowała Ministerstwo Finansów. Zdaniem PIS wydatki na obronność zostaną zredukowane o ponad 3 miliardy złotych. Koszty na innowacyjność nauki […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Podczas posiedzenia rządu omawiano projekt ustawy budżetowej na 2014 rok. Kolejnym punktem obrad były zmiany w OFE.   Według przyjętych założeń wzrost PKB w roku 2014 ma wynieść 2,5 procenta, natomiast inflacja średnioroczna 2,4 procent. Takie wielkości są zgodne z przyjętymi w czerwcu przez rząd założeniami do przyszłorocznego budżetu.  Patrząc na Wieloletni Plan Finansowania Państwa […]

Read Full Story