Posted by nawiejskiej with No Comments

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” resort przygotował korektę janosikowego obejmującą tylko województwa. Takie rozwiązanie nie podoba się samorządowcom z gmin i powiatów. Zmianę przepisów wymusił wyrok Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, który za­kwe­stio­no­wał obec­ny system wpłat bo­gat­szych re­gio­nów na rzecz bied­niej­szych. Ministerstwo finansów przygotowało projekt zmian obejmujący wyłącznie województwa. Na dodatek jest to propozycja tymczasowa obejmująca lata 2015-2016. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek sejmiku województwa Adam Struzik poinformował, że województwo wystąpiło do ministerstwa finansów o pożyczkę, która ma pomóc w regulowaniu zobowiązań wynikających z janosikowego. Sejmik Województwa Mazowieckiego pod koniec kwietnia podjął uchwałę w tej sprawie. Długoterminowe pożyczki mają łącznie wynieść niemal 400 mln zł. Pierwsza będzie wynosiła  246 mln zł, a druga 153 mln zł. Zgodnie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Powodem takiego działanie jest nie zapłacenie w terminie czterech rat janosikowego w 2013 roku. Resort sprawdza czy władze regionu powinny ponieść odpowiedzialność za złamanie dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik ministerstwa administracji Artur Koziołek w RDC wyjaśniał, że procedura nałożenia kar za złamanie dyscypliny jest bardzo długa. Aktualnie rzecznik dyscypliny finansów sprawdza czy jest podstawa do wszczęcia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek województwa Adam Struzik obiecuje, że płace oraz środki dla podległych instytucji nie są zagrożone. Region aby wywiązać się ze swoich zobowiązań będzie zaciągał kolejne kredyty.  – Władze Mazowsza zapewnią działanie podległych im instytucji – zapewnił Adam Struzik w radiowej Trójce. Środki na wypłaty samorząd pozyskuje z kredytów, które zamierza zaciągać tak długo jak będzie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Z powodu nieuregulowania należności z tytułu Janosikowego, ministerstwo finansów zleciło egzekucję komorniczą. Ko­mor­nik, na polecenie resortu finansów,  ma ścią­gnąć 55 mi­lio­nów zło­tych z za­le­głych 110 mi­lio­nów, któ­rych wła­dze Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go nie za­pła­ci­ły w 2013 roku, w ramach Janosikowego. Konieczność przekazywania przez Mazowsze pieniędzy dla biedniejszych regionów spowodowała, że najbogatszy samorząd wojewódzki znalazł się na skraju […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o „janosikowym” za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem Trybunału przepisy są niezgodne z konstytucją w części dotyczącej braku gwarancji dla województw zachowania istotnej części „…dochodów własnych dla realizacji zadań własnych”. Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązujące przepisy naruszają art. 167 konstytucji. Jednocześnie podjął decyzję, że stracą one  moc po 18 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regiony płacące janosikowe odczują ulgę, biedniejsze samorządy krytykują przyjęte zmiany. Istotną zmianą jest poprawka autorstwa PSL, która określa sposób zapłaty janosikowego przez Mazowsze w następnym roku. Według wyliczeń jest to kwota 640 mln zł.  –  Chodzi o to, aby zdjąć 240 mln zł tak, aby zostało […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Samorządowcy z Mazowsza w ciągu 2 tygodni mają przedstawić projekt zmian w ustawie o „Janosikowym.”   Powołano grupę roboczą, która ma przygotować dokument, który marszałek województwa Adam Struzik ma przekazać premierowi. W spotkaniu samorządowców uczestniczyli przedstawiciele społecznego ruchu „Stop janosikowe.” – Chodzi o to, aby janosikowe było płacone, ale tylko do pewnego poziomu, powyżej już […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Ministerstwo Finansów twierdzi, że w przypadku nieuregulowania na czas zobowiązań przez Mazowsze, trzeba będzie zapłacić odsetki.   Województwo mazowieckie miało do 15 września wpłacić kolejną ratę w wysokości 55 milionów złotych, jednak marszałek Adam Struzik zapowiedział wpłatę w wysokości 127 tysięcy 318 złotych i 48 groszy. Podkreślał trudną sytuację regionu i stwierdził, że na koncie […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

Województwo przeleje 127 tysięcy złotych zamiast 55 milionów, bo kasa jest pusta.   Do 15 września region miał wpłacić wcześniej wyliczoną kwotę, zamiast tego zarząd województwa przeleje 127 tysięcy 318 złotych i 48 groszy.  – Tyle, ile mamy, zapłacimy – oświadczył marszałek Adam Struzik. Jednak to nie oznacza, że Mazowsze nie przekaże dalszych pieniędzy. Kiedy […]

Read Full Story