Posted by nawiejskiej with No Comments

Frans Timmermans poinformował, że Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu unijnego wobec Polski. Dodał, że Komisja daje Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności.  – Komisja jest gotowa, w konsultacji z PE i Radą, do ponownego rozważenia swojej uzasadnionej propozycji. (…) To nie jest opcja nuklearna. Prosimy teraz Radę i PE o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z niewykonaniem przez nie decyzji dotyczącej relokacji uchodźców. „Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja Europejska wyraziła solidarność z ofiarami i poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce. Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu powiedział, że jeśli polskie władze zwrócą się o pomoc wówczas Komisja zacznie działać. Polska zmaga się ze skutkami nawałnic, w skutek których zginęło sześć osób a około 50 zostało rannych. W całym kraju wiatr uszkodził lub […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja zasugerowała rozpoczęcie procedury wobec Polski, jeśli wejdą w życie przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Jednocześnie Bruksela zapewniła, że chce rozwiązać sprawę na drodze dialogu. Na początku tygodnia ministerstwo pracy otrzymało list od komisarz ds. równości płci Very Jourovej i komisarz ds. socjalnych Marianne Thyssen dotyczący różnicy wieku emerytalnego kobiet i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja zapowiedziała, że jeśli potwierdzą się informacje, że wycinka w Puszczy Białowieskiej trwa, wówczas włączy tę kwestię do prowadzonej wobec Polski procedury ochrony praworządności.  – Komisja śledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem. Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rzeczniczka Komisji Mina Andreewa poinformowała, że Komisja Europejska oczekuje, iż Polska podporządkuje się decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE o nakazie zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej.  – Nakaz sądowy został wydany na podstawie artykułu 39. statutu Trybunału Sprawiedliwości UE. To protokół uzgodniony i ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie, również Polskę – zaznaczyła podczas konferencji prasowej w Brukseli […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała, że oferta dialogu ze strony Komisji Europejskiej wobec polskich władz jest nadal aktualna. Nie wykluczyła również, że wiceszef KE Frans Timmermans przyjedzie do Polski.  – Wysłaliśmy list, teraz jest miesiąc na przesłanie odpowiedzi. Jak wiecie nasza oferta w sprawie dialogu jest wciąż aktualna – mówiła podczas konferencji prasowej Andreewa. Przypomniała, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja, zgodnie z zapowiedziami wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów po piątkowej publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych. „Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy – Prawo o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj Komisja Europejska poinformowała o przejściu do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewywiązywaniem się przez te kraje ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców. Komisja wysłała uzasadnione opinie do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie, co stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Kraje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Frans Timmermans powiedział, że podpisanie przez prezydenta ustawy dotyczącej sądów powszechnych uzasadnia uruchomienie procedury o naruszenie praworządności w momencie publikacji tych przepisów. Jednocześnie podkreślił, że polskie sądy tak jak wymiar sprawiedliwości w innych krajach UE, muszą być niezależne i niezawisłe.     Timmermans powiedział, że Komisja przeanalizowała cztery ustawy dotyczące polskiego sądownictwa: ustawę o Sądzie Najwyższym, […]

Read Full Story