Posted by nawiejskiej with No Comments

Janusz Piechociński podczas spotkania w Teheranie z ministrem gospodarki i finansów Iranu Alim Tayebnia stwierdził, że podpisana umowa o współpracy gospodarczej pozwoli na bezpośrednie działania nie tylko na szczeblu rządowym, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju współpracy handlowej między obydwoma państwami. – Polska jest pozytywnym przykładem transformacji gospodarczej. (…) Mamy za sobą doświadczenia w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier i minister gospodarki poinformował, że apele dotyczące ograniczania zużycia prądu w ciągu dnia przyniosły efekt i dziękował Polakom za obywatelską postawę. – Chcę podziękować za bardzo racjonalną postawę obywatelską. Już dzisiaj widzimy na miernikach zużycia, że wiele osób w Polsce znacznie zredukowało swoje potrzeby i za to bardzo dziękujemy – mówił Piechociński w „Sygnałach […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015 wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że gdyby nie było konfliktu rosyjsko – ukraińskiego, w zeszłym roku wzrost gospodarczy w naszym kraju przekroczyłby 4 proc., zaś w 2015 roku osiągnąłby 4,5 proc.   – Będzie mniej niż 4,5 proc. Cieszymy się z tego 3,3 proc. w zeszłym roku. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wśród propozycji, które zaprezentował Janusz Piechociński znalazły się rozwiązania zarówno dla kredytobiorców, jaki i banków oraz propozycje zmian w prawie, np. wprowadzenie wakacji kredytowych do 3 lat i możliwość przewalutowania kredytu na złotówki po średnim kursie NBP, z dnia kiedy klient podejmie taką decyzję. Bankom wicepremier proponuje uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR, zmianę waluty z franka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiada, że w miejscu zamkniętych kopalń powstaną specjalne strefy ekonomiczne. Ponadto zapewnia, iż wszyscy górnicy dołowi z likwidowanych kopalni znajdą pracę. Rząd przyjął w środę program naprawczy dla Kompanii Węglowej. Dokument jest odpowiedzią na bardzo złą sytuację finansową spółki. Według programu zlikwidowane zostaną 4 z 14 kopalń KW, 9 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministerstwo gospodarki planuje akcję promocyjną polskich produktów w Azji i na Bałkanach, ma to pomóc znaleźć nowe rynki zbytu po zablokowaniu eksportu do Rosji. – Jeśli chodzi o współpracę z Rosją, nie ma zbyt wielu scenariuszy, które wskazywałyby na prawdopodobieństwo pozytywnego rozwoju sytuacji. Musimy nastawić się – i to nastawić bardziej na lata, niż na […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministerstwo planuje, że projekt nowej ustawy dotyczącej działalności gospodarczej trafi do konsultacji publicznych w drugiej połowie listopada. Jednym z głównych założeń nowego prawa ma być zasada domniemania uczciwości w relacjach miedzy administracją a przedsiębiorcami. – Do połowy listopada chcemy zakończyć wewnętrzne konsultacje i wysłać założenia projektu do konsultacji. Chodzi o to, żeby parlament w tej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister gospodarki Janusz Piechociński spotkał się z sekretarz handlu USA Penny Pritzker. Rozmowa dotyczyła wprowadzenia uproszczeń w eksporcie polskich warzyw i owoców na amerykański rynek. Przebywająca z wizytą w Warszawie sekretarz handlu USA Penny Pritzker spotkała się z ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. Rozmowa dotyczyła wprowadzenia uproszczeń w eksporcie warzyw i owoców z Polski do Stanów. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po tym jak PGNiG poinformowała o zmniejszeniu dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego, Janusz Piechociński uspokaja, że Polska jest dobrze zabezpieczona jeśli chodzi o dostawy tego surowca. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że od poniedziałku nastąpiło zmniejszenie dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego na wszystkich połączeniach międzysystemowych z kierunku wschodniego: w Drozdowiczach […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Janusza Piechocińskiego Rosjanie chcą rozszerzyć embargo na tranzyt towarów, a to spowodowałoby ogromne straty dla gospodarek państw UE oraz Rosji.  O zamiarze poszerzenia przez Rosję embarga na transport towarów, wi­ce­pre­mier i mi­ni­ster go­spo­dar­ki Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski mówił w tvn24bis.​pl. Jednocześnie zapewnił, że w tej spra­wie bę­dzie in­ter­we­nio­wał na „róż­nych po­zio­mach re­la­cji dy­plo­ma­tycz­nych”. Zdaniem polityka PSL […]

Read Full Story