Posted by nawiejskiej with No Comments

Prośba resortu gospodarki do Komisji o rozpoczęcie sporu z Rosją na forum WTO, ma związek z zakazem importu żywności z Unii wprowadzonym przez FR. Biuro prasowe ministerstwa gospodarki poinformowało o wysłaniu w minionym tygodniu pisma do komisarza ds. handlu Karla De Guchta. Konkretnie chodzi o dekret prezydenta Rosji Władimira Putina z 6 sierpnia dotyczący wprowadzenia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Resort chce jak najszybciej znaleźć nowe rynki zbytu na polskie produkty dlatego szuka w Europie pośredników, którzy mogliby Polsce w tym pomóc. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik poinformowała, że w odpowiedzi na rosyjskie embargo na naszą żywność polska strona szykuje zagraniczne misje gospodarcze. – Przeanalizowaliśmy, które rynki są najbardziej perspektywiczne, jeśli chodzi o potencjalny import naszej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Janusz Piechociński przedstawił alternatywne rynki zbytu na polskie produkty. Chodzi o zwiększenie ilości sprzedawanych owoców i warzyw oraz podbój nowych rynków. Ponadto jabłka mają być ważnym elementem polskiego pawilonu na EXPO 2015. Znalezienie nowych rynków zbytu na polskie owoce i warzywa oraz zwiększenie eksportu do wybranej grupy państw ma pomóc rodzimym producentom, którzy ponoszą straty […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Unijne sankcje oraz trudna sytuacja gospodarcza na Ukrainie odbiją się także na wskaźnikach ekonomicznych w naszym kraju. Janusz Piechociński chce aby powstał zespół antykryzysowy, który miałby się zajmować skutkami kryzysu.  – Na posiedzeniu rządu postawię potrzebę powołania zespołu antykryzysowego w relacjach gospodarczych z poradzieckim wschodem. – poinformował minister gospodarki. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministerstwo gospodarki przygotowało sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu do naszego kraju. Jak wynika z dokumentu w zeszłym roku nie było ono zagrożone. „Import gazu z krajów dawnego ZSRR wyniósł w 2013 roku 77,13 proc. wobec 22,87 proc. gazu zakupionego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego” – czytamy w sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował o planowanych inwestycjach w nowe elektrownie i sieci energetyczne. Do 2025 r. zostanie na nie przeznaczone 23 mld zł.  – Tworzymy warunki dla podejmowania inwestycji w nowe moce wytwórcze, co zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Zwiększamy również możliwości wytwarzania energii na własne potrzeby – powiedział Janusz Piechociński. – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Janusza Piechocińskiego obecna sytuacja na Ukrainie nie spowoduje blokady dostaw gazu do naszego kraju.  – Odcięcie dostaw gazu przez Rosję byłoby większym problemem dla gospodarki rosyjskiej niż polskiej – mówił w RMF FM wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dopytywany o to co by się stało, gdyby Rosja zakręciła kurki z gazem wicepremier stwierdził, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zdaniem resortu nie ma przesłanek, które wskazywałyby na ryzyko wzrostu cen energii przed 2016 rokiem.  – Naszym zdaniem do 2016 r. nie będzie wzrostu ceny energii, bo nie ma znaczących sygnałów, które by na to wskazywały – mówił w Senacie wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. – Jesteśmy też przekonani, że nawet wzrost opłaty za CO2 w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministerstwa gospodarki i sprawiedliwości wspólnie pracują nad nowym prawem, które ma zachęcać do próby naprawy firmy zamiast szybkiego ogłoszenia bankructwa. Obecne przepisy nie zachęcają przedsiębiorców do próby ratowania firmy, te które są opracowywane mają to zmienić. Będzie to zachęta do możliwie najwcześniejszego rozpoczynania procesów naprawczych, kiedy jest jeszcze szansa na uratowanie firmy, zamiast popychanie jej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Pieniądze na ten cel mają pochodzić z funduszy unijnych. Resort zamierza przeznaczyć je nie tylko na promocje, ale również gwarancje dla eksporterów.  – Re­sort go­spo­dar­ki chce wspie­rać przed­się­bior­ców eks­por­tu­ją­cych swoje pro­duk­ty – zapowiedziała w po­nie­dzia­łek wi­ce­mi­ni­ster go­spo­dar­ki Ilona An­to­ni­szyn-Klik na  konferencji w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na ten cel zostaną przeznaczone fundusze europejskie.  […]

Read Full Story