Posted by nawiejskiej with No Comments

Spotkanie było realizacją zobowiązania jakie minister złożył podczas rozmów w trakcie rolniczego protestu, który zablokował autostradę kilka dni temu. Ze strony resortu w spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk oraz dyrektorzy departamentów. – Dobra, długa, ponad trzygodzinna dyskusja o faktycznych problemach polskiego rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Utworzenie takiego Funduszu zapowiedzieli w Łysomicach minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin. – Chcemy, aby polskie rolnictwo liczyło się na świecie. Innowacyjność ma pomóc wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa. Utworzenie Funduszu bardzo dobrze pokazuje jaka jest rola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział szef resortu rolnictwa. – Ten […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas rozmów poruszano kwestie bieżących problemów takich jak: susza, ASF, kłopoty rynkowe, niestabilność rynków oraz ceny. Na spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim przybyli przedstawiciele związków i organizacji rolniczych. – Dla całego rządu sprawa przyszłości polskiego rolnictwa i ukierunkowania go na rozwój jest bardzo ważna – zapewniał minister podczas spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych. − Rolnicy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Następcą Krzysztofa Jurgiela na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostanie wiceszef sejmowej komisji rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z PiS. W poniedziałek biuro prasowe resortu rolnictwa poinformowało o złożeniu rezygnacji przez Jurgiela ze względów osobistych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że dymisja została przyjęta i stwierdziła, iż nie będzie dociekać dlaczego minister zrezygnował ze stanowiska. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister, ze względów osobistych, złożył rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poinformował resort. 65-letni Krzysztof Jurgiel był ministrem od 16 listopada 2015 r., najpierw w rządzie Beaty Szydło, a później Mateusza Morawieckiego. Poprzednio kierował resortem w latach 2006-2007. W poprzedniej kadencji Sejmu pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa. Opozycja krytycznie oceniała poczynania […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w rozmowach przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem. Podczas spotkania poruszono temat konwergencji oraz waliki z ASF. – Prowadzimy wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Dobrze, że trwają również rozmowy w ramach międzynarodowych organizacji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa, głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.  – ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich. (…) Dotychczasowe działania pokazują, że walka z wirusem jest […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Rydze podczas spotkania ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski, wypracowano wspólne stanowisko dotyczące przyszłości rolnictwa po 2020 r. W dyskusji dotyczącej WPR po 2020 r. odniesiono się do komunikatu KE z 29 listopada 2017 r. „Przyszłość rolnictwa i żywności po 2020 r.” Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że  dla Polski ważnym punktem w dyskusji i w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”. Ma on służyć wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki oraz poprawie życia na obszarach wiejskich. W uroczystości zorganizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze uczestniczyło ponad 1500 osób. Podczas […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, która była poświęcona przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Spotkanie zorganizował minister rolnictwa i żywności Francji w związku z ogłoszonym 29 listopada 2017 roku komunikatem Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Głos w dyskusji zabrali: komisarz UE […]

Read Full Story