kw. 05, 2013
Posted by redakcja with No Comments

W dniach 12-18 marca 2013 r. delegacja samorządowców z gminy Mrozy i Cegłów wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój”, działającego jako lokalna grupa działania LEADER w ramach 4 osi PROW 2007-2013 skupiająca 23 gminy z terenu obszaru siedleckiego gościła z oficjalną wizytą w Chińskiej Republice Ludowej. Gminę Mrozy reprezentowała delegacja w składzie: […]

Read Full Story
kw. 05, 2013
Posted by redakcja with No Comments

W dniu 11 marca br. w Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Jednym z […]

Read Full Story