lis 15, 2013
Posted by redakcja with No Comments

[…] On wygląda ja Cygan, królewski Cygan […] Pawłowicz o Nowaku   /-/ Sejm24.pl

Read Full Story
mar 18, 2013
Posted by redakcja with No Comments

Podczas 34. posiedzenia Sejmu, w dniu 19.02.2013 r., Pani Posel Krystyna Pawłowicz przedstawiła stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie  rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką […]

Read Full Story