Posted by nawiejskiej with No Comments

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Znane są dane dotyczące wyborów prezydentów wszystkich miast wojewódzkich, zatwierdzono również protokoły wyborcze do sejmików z 16 województw. Pierwsze miejsce w wyborach samorządowych zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego  uzyskała 254 mandaty w wyborach do sejmików wojewódzkich. Druga Koalicja Obywatelska będzie miała 194 przedstawicieli a […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła, że podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg i organizację wyborów w Polsce jest Kodeks wyborczy. Określa on precyzyjnie zasady przeprowadzania wyborów, w tym sposób i zakres pozyskiwanych danych osobowych od wszystkich osób zaangażowanych w wybory oraz niezbędne dokumenty potrzebne do ich weryfikacji. „Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO) nie zmienia zasad głosowania, w tym podejmowania […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wojciech Hermeliński powiedział w „Pulsie Trójki”, że obecna kampania przed wyborami lokalnymi jest ostrzejsza niż poprzednie. Jednocześnie przyznał, że PKW nie ma możliwości przeciwdziałania niestosownemu zachowaniu kandydatów.   – Porównując kampanię samorządową z poprzednimi jest ona bardziej ostra, coraz więcej jest sformułowań obrażających kontrkandydatów. Najlepszym tego dowodem są procesy w trybie wyborczym – stwierdził gość „Pulsu Trójki”. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego trzeba mówić o zagrożeniach związanych z reformą sądownictwa. W jego ocenie, Krajowa Rada Sądownictwa została powołana z naruszeniem konstytucji. Szef Państwowej Komisji Wyborczej zwrócił również uwagę na możliwość podważania rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dotyczących kwestii ważności wyborów. – Każdy sędzia czy prawnik widząc, że wymiar sprawiedliwości może być zagrożony przez jedną z władz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w całej Polsce wpłynęło 9143 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisja zajęła się wszystkimi skierowanymi do niej zgłoszeniami. Sprawnie przebiega również rejestracja komitetów wyborczych przez komisarzy, którzy zarejestrowali niemal 9 tys. komitetów wyborczych.  PKW przypomina, że rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych oraz komitety wyborcze organizacji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wojciech Hermeliński poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o powołaniu z dniem 3 marca br. Magdaleny Pietrzak na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Komisja podjęła decyzję po spotkaniu z trojgiem kandydatów na Szefa KBW, przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji: Magdaleną Pietrzak, Mirosławem Sankiem i Pawłem Szrotem. Sędzia Hermeliński podczas konferencji prasowej stwierdził, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński odnosząc się do kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji stwierdził, że na ten moment wygląda, iż są to kandydaci partyjni Szef MSWiA przesłał do PKW nazwiska trzech kandydatów na przewodniczącego KBW. Są to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot. Sędzia Hermeliński […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówił, że nowe przepisy autorstwa PiS w wielu punktach są niekonstytucyjne. Zwrócił także uwagę na uzależnienie kandydatów na nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Według niego, rola PKW została tak zminimalizowana, że właściwie nie ma ona wpływu na przebieg wyborów.  – Ubolewamy, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński stwierdził w programie „Nowy dzień w Polsat News”, że największym zagrożeniem dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku jest projekt wprowadzenia nowych komisarzy wyborczych i zmiany w Krajowym Biurze Wyborczym. Sędzia Hermeliński zaznaczył, że te zmiany, w połączeniu z nowymi zasadami uznawania ważności głosu oraz mogącymi się pojawić problemami […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Skoro zakładamy, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem niezawisłym i niezależnym, to nie powinno być to ciało polityczne – tak Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skomentował w Polskim Radiu 24 projekt zmian w sposobie powoływania członków Komisji. Poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewiduje, że w składzie PKW pozostanie tylko 2 sędziów – jeden z Trybunału Konstytucyjnego […]

Read Full Story