Ukraina jest bardzo ważna dla V4. Debata ambasadorów i specjalistów w Budapeszcie

24
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O wadze, jaką V4 przywiązują do Ukrainy, świadczy liczba spotkań wysokich rangą przedstawicieli państw wyszehradzkich i Ukrainy – prezydentów, premierów, a także na poziomie ministrów spraw zagranicznych – podkreślił podczas konferencji „Dobre sąsiedztwo?” Daniel Bartha, węgierski specjalista od współpracy wyszehradzkiej i analityk Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji.

Konferencja, która odbyła się w budapeszteńskim Európa Pont zorganizowały politologiczny think-tank Policy Solutions oraz Foundation for European Progressive Studies (FEPS). W spotkaniu udział wzięli eksperci oraz ambasadorowie państw wyszehradzkich i Ukrainy na Węgrzech, w tym ambasador Polski Jerzy Snopek.

Podczas dyskusji rozmówcy zauważyli, że potencjał współpracy V4 z Ukrainą nie jest dziś w pełni wykorzystywany. Analitycy wskazywali, że państwa Grupy Wyszehradzkiej podzieliły się sferami, w których pomagają Ukrainie od strony eksperckiej. W przypadku Węgier są to małe i średnie przedsiębiorstwa, Słowacji – sektor energetyczny, Czechy – media, społeczeństwo obywatelskie i edukacja, zaś Polska -reforma samorządowa i finansów publicznych.

Mówcy podkreślali, że Ukraina jest testem nie tylko dla Grupy Wyszehradzkiej, ale i dla UE. – Grupa Wyszehradzka nie jest podzielona w kwestii Ukrainy. Wszyscy jesteśmy zainteresowani w jej wspieraniu – zaznaczył Bartha.