V4 Finanse na bank

24
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rynek bankowy w Europie Środkowej w latach 2011 – 2016 rósł o 5 proc. rocznie, podczas gdy w państwach tzw. starej Unii praktycznie stał w miejscu (0,1 proc). W ostatniej dekadzie szczególnie mocno rozwinęły się Polska i Słowacja, które zanotowały ponad 15 proc. wzrostu PKB.

Obecnie PKB per capita w krajach Grupy Wyszehradzkiej wynosi odpowiednio: Polska – 66 proc., Węgry – 68 proc., Słowacja – 75 proc., Czechy – 82 proc. unijnego. Według analityków w najbliższych pięciu latach banki grupy V4 mają się rozwijać w tempie szybszym niż w latach 2011 – 2016. Najbardziej dynamicznie będzie rosnąć rynek polski – 6,1 proc. rocznie, a także węgierski – 5,8 proc.

Rynek ubezpieczeniowy w Europie Środkowej również rozwija się bardzo szybkim tempie. W latach 2006 – 2015 w Polsce powiększył się aż o 42 proc. (słowacki o 25 proc., czeski – o 21), a unijna średnia za ten okres to zaledwie nieco ponad 10 proc. Polska posiada największą grupę finansową w całej Europie Środkowo – Wschodniej i jest nią PZU SA, której suma bilansowa wynosi aż 85,3 mld euro.

Również giełdy Europy Środkowej rozwijają się w tempie nieosiągalnym dla parkietów z Zachodu. Kapitalizacja GPW w Warszawie w maju 2017 r. była o 35 proc. wyższa niż rok wcześniej. Podobnie dobry wynik zanotowała giełda w Budapeszcie – wzrost rok do roku o 30 proc.