Według PO, Senat nie powinien zajmować się ustawami przyjętymi nielegalnie w Sejmie

11
styczeń
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Platforma chciała, żeby Senat podczas dzisiejszego posiedzenia nie zajmował się ustawami przyjętymi przez posłów w Sali Kolumnowej, które w ich ocenie zostały przyjęte z naruszeniem prawa. Jednak w głosowaniu ten wniosek odrzucono.

Na początku dzisiejszego posiedzenia senator Bogdan Klich z PO złożył wniosek, żeby Senat nie zajmował się ustawami przyjętymi 16 grudnia 2016 roku w Sali Kolumnowej. – Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia do obecnego porządku obrad ustawy budżetowej oraz pozostałych ustaw przyjętych 16 grudnia na Sali Kolumnowej – powiedział. Argumentował, że senatorowie PO mają wątpliwości dotyczące legalności tych ustaw. – Nielegalność tych ustaw została potwierdzona szeregiem ekspertyz, w związku z tym jest to po prostu szwindel legislacyjny. (…) Jest to szwindel legislacyjny największy w historii wolnej Polski – stwierdził Klich. Według niego, jeśli Senat będzie rozpatrywał te ustawy, to będzie – przykładać rękę do tej nielegalności. (…) Senatorowie PO nie przyłożą ręki do czegoś co jest nielegalne, bo nie weźmiemy odpowiedzialności za uchwalenie prawa, które jest niezgodne z konstytucją oraz regulaminem Sejmu – stwierdził. – Nie ma takiej możliwości, aby w Senacie zalegalizować coś co jest nielegalne – przekonywał.

Jednak podczas głosowania wniosek złożony przez Klicha przepadł i zaplanowany wcześniej porządek obrad przewidujący debatę nad tegorocznym budżetem nie został zmieniony.