Węgierska prasa szeroko relacjonuje wizytę Szydło w Budapeszcie

09
luty
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Media informują o historycznym sojuszu z Polakami, zacieśnianiu współpracy gospodarczej oraz wzmacnianiu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W prawicowym dzienniku „Magyar Hirlap” czytamy o „historycznym sojuszu z Polakami”. Ponadto gazeta pisze, że „Orban Viktor i Beata Szydło potwierdzili sojusz dwóch państw podczas wizyty polskiej przywódczyni w Budapeszcie”. „Magyar Hirlap” informuje także, że oboje liderów dąży do wypracowania wspólnego stanowiska państw wyszehradzkich dotyczącego kryzysu imigracyjnego i brytyjskich planów reform w UE. W dzienniku podkreślono również słowa węgierskiego premiera, iż sukces Unii zależy od sytuacji w naszym regionie, „jeśli my nie będziemy odnosić sukcesów, to w Europie nie będzie wzrostu gospodarczego” – stwierdził Orban.

Natomiast lewicowy „Nepszabadsag” zwraca uwagę na plany połączenia wschodnich terenów ekonomicznych Polski i Węgier szybkimi trasami drogowymi. Dziennik stwierdza, że „Orban wiele naobiecywał” i wskazuje na pewien problem. Otóż, trasa M30 z Miskolca do Tornyosnemeti przy granicy ze Słowacją, istnieje tylko na papierze i może nie dojść do jej realizacji w ciągu najbliższych 3 lat. „Dobrą wiadomością jest natomiast to, że jeśli zostanie ona zbudowana, może ona być przypuszczalnie najtańszym odcinkiem narodowym polsko-węgierskiej magistrali” – czytamy w gazecie.