Zdaniem rzecznika rządu Komisja Wenecka jest stronnicza w ocenie sytuacji wokół TK

14
październik
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rafał Bochenek poinformował, że w posiedzeniu Komisji Weneckiej poświęconym uchwalonej w lipcu ustawie o TK nie będzie uczestniczył przedstawiciel rządu, ponieważ Komisja stronniczo podchodzi do sprawy Trybunału i nie uwzględnia merytorycznych argumentów.

– W posiedzeniu Komisji Weneckiej nie będzie brał udziału przedstawiciel rządu z uwagi na to, iż dotychczas prowadzone rozmowy pokazały, że Komisja bardzo stronniczo podchodzi do całej sprawy i nie uwzględnia argumentów merytorycznych. Ustawa przyjęta przez parlament respektuje znaczną część uwag, jakie były zgłaszane, pomimo tego, że były one niewiążące. (…) Poza tym ustawa o TK w większości opiera się na ustawie z 1997 roku, czyli zawiera regulacje dobrze znane sędziom TK, które obowiązywały przez prawie 20 lat – stwierdził rzecznik rządu.

Komisja Wenecka ma przyjąć opinię dotyczącą nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Poprzednia, z w marca, na temat nowelizacji poprzedniej ustawy o TK, nie była korzystna dla władz w Warszawie. Wówczas KW apelowała o publikację orzeczenia Trybunału z 9 marca w sprawie grudniowej noweli o TK autorstwa PiS oraz przestrzegała, że osłabienie Trybunału stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka oraz rządów prawa w naszym kraju.