Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów

11
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów. Skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecnie złożyć może ją osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK. Nowelizacja wprowadza także zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczące mianowania asesorów sądowych. Zgodnie z propozycją, miałby dokonywać tego nie – jak obecnie – minister sprawiedliwości, lecz prezydent. Zgodnie z proponowaną nowelizacją Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającym mianowanie asesora sądowego przez prezydenta. Ustawa trafi teraz do Senatu.