100-lecie powołania ministerstwa kultury

07
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałek Sejmu skierował list do uczestników uroczystości 100-lecia powołania ministerstwa kultury, które odbyły się w Warszawie. W korespondencji podkreślił, że podpisany przed stu laty przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekret o powołaniu ministerstwa kultury i sztuki, pokazuje, jak ważna była kultura od samego zarania naszej niepodległości.

„Kultura to prawdziwy fundament Polski, który decyduje o naszej tożsamości. Jest nie tylko wartością, którą należy chronić i przechowywać, lecz także siłą, zdolną kształtować ludzkie postawy, a przez nie bieg historii. Jej najgłębszym sensem jest tworzenie wspólnej, narodowej przestrzeni dialogu” ocenił w liście Marek Kuchciński. „Rocznica to doskonała okazja do podkreślenia roli i znaczenia polityki kulturalnej realizowanej w Polsce od stulecia. To również sposobność do złożenia wyrazów szacunku i uznania wszystkim, którzy na przestrzeni minionego wieku z największą troską zabiegali o rozwój tego wyjątkowo cennego narodowego dobra” – napisał Marszałek Sejmu.

Jak czytamy na stronie MKiDN, „Polska kultura i sztuka były jednymi z czynników, które pozwalały zachować polskość pod zaborami. Od kiedy pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości zaczęto myśleć o sposobach ich ochrony. W efekcie specjalnym dekretem 5 grudnia 1918 roku powołano ministerstwo sztuki i kultury. Było ono dowodem jak dużą wagę do tych dziedzin życia przykładano w czasach II Rzeczypospolitej. Początkowo ministerstwo sztuki i kultury było osobną jednostką, od 1922 roku departamentem, a od 1931 roku wydziałem ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Zakres zadań resortu określono dekretem Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z 31 października 1918 r. 10 lat później wydane zostało nowoczesne i precyzyjne Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami”.