Posted by nawiejskiej with No Comments

Firmy rodzinne nadal napotykają na bariery prawne, które nie pozwalają im się swobodnie rozwijać. Udogodnienia wprowadzone w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji dla Biznesu, w przypadku firm rodzinnych nie w pełni się sprawdzają. Projekt nowej Ordynacji podatkowej jest jeszcze w fazie prac. Tymczasem z badań ankietowych wynika, że udogodnienia są oczekiwane przez […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Udzielana pomoc publiczna nie wpływa w zauważalny sposób na podwyższenie innowacyjności polskiej gospodarki. Izba zwraca uwagę, że środki finansowe zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym często przeznaczane są na przedsięwzięcia o znikomym znaczeniu dla gospodarki. W efekcie Polska wciąż – mimo pokaźnych nakładów finansowych i specjalnych programów wsparcia – znajduje się na odległych pozycjach […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, NIK pokonał m.in urzędy kontrolne Kanady i Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły polskim kontrolerom, Rada […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba szczegółowo zbadała 19 projektów – 13 w ramach trzech regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz 6 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (POWT – PL SK) o łącznej wartości około 134,5 mln zł przy dofinansowaniu około 73,3 mln zł w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku. Poziom realizacji zarówno programów jak […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Policja ma za mało służbowych pojazdów i ta sytuacja nie zmienia się od lat. W miarę możliwości i dostępnych środków policyjna flota była unowocześniana i uzupełniana, jednak skala potrzeb jest wciąż duża – stwierdziła Izba podczas kontroli. „Problemem jest zaawansowany wiek i wyeksploatowanie radiowozów – jedna czwarta przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany z użytkowania. Niepokoi także fakt, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją programu bioasekuracji w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 r., który miał zapobiec rozszerzaniu się choroby ASF u świń.   Izba stwierdziła, że niewłaściwie przygotowany, a następnie nierzetelnie realizowany program nie spowodował, że świnie są utrzymywane wyłącznie w stadach o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania – stwierdziła Izba. NIK zwrócił także uwagę, że niewykonanie badań […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Izby niewłaściwa realizacja zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw spowodowały opóźnienia w uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu. Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zgodnie z planem miał zostać oddany do użytkowania pod koniec czerwca 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący realizacji tej inwestycji. Ustalenia Izby nie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nasz kraj jest największym beneficjentem unijnych funduszy, dlatego jest najczęściej kontrolowany przez audytorów z ETO, zaznacza NIK. W porównaniu z innymi państwami Unii wypadamy dobrze, co według Izby jest zasługą krajowego systemu nadzoru i kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że Polska jest największym beneficjentem funduszy z UE i w latach 2007-2013, zagospodarowała prawie 80 mld […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała, że kontrola PKW będzie dotyczyła również wydawania publicznych pieniędzy na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Rzecznik NIK Paweł Biedziak poinformował, że kontrolerzy Izby sprawdzają czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego podczas budowy systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych działali zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, […]

Read Full Story