Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba szczegółowo zbadała 19 projektów – 13 w ramach trzech regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz 6 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (POWT – PL SK) o łącznej wartości około 134,5 mln zł przy dofinansowaniu około 73,3 mln zł w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku. Poziom realizacji zarówno programów jak […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Policja ma za mało służbowych pojazdów i ta sytuacja nie zmienia się od lat. W miarę możliwości i dostępnych środków policyjna flota była unowocześniana i uzupełniana, jednak skala potrzeb jest wciąż duża – stwierdziła Izba podczas kontroli. „Problemem jest zaawansowany wiek i wyeksploatowanie radiowozów – jedna czwarta przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany z użytkowania. Niepokoi także fakt, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją programu bioasekuracji w latach 2015-2016 i w I półroczu 2017 r., który miał zapobiec rozszerzaniu się choroby ASF u świń.   Izba stwierdziła, że niewłaściwie przygotowany, a następnie nierzetelnie realizowany program nie spowodował, że świnie są utrzymywane wyłącznie w stadach o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania – stwierdziła Izba. NIK zwrócił także uwagę, że niewykonanie badań […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Izby niewłaściwa realizacja zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw spowodowały opóźnienia w uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu. Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zgodnie z planem miał zostać oddany do użytkowania pod koniec czerwca 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący realizacji tej inwestycji. Ustalenia Izby nie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nasz kraj jest największym beneficjentem unijnych funduszy, dlatego jest najczęściej kontrolowany przez audytorów z ETO, zaznacza NIK. W porównaniu z innymi państwami Unii wypadamy dobrze, co według Izby jest zasługą krajowego systemu nadzoru i kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że Polska jest największym beneficjentem funduszy z UE i w latach 2007-2013, zagospodarowała prawie 80 mld […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała, że kontrola PKW będzie dotyczyła również wydawania publicznych pieniędzy na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Rzecznik NIK Paweł Biedziak poinformował, że kontrolerzy Izby sprawdzają czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego podczas budowy systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych działali zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj NIK rozpoczął planowaną na styczeń kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym, która ma sprawdzić czy przetarg na zakup systemu informatycznego odpowiedzialnego za liczenie głosów w wyborach samorządowych był przeprowadzony prawidłowo. – Szukamy odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Po pierwsze będziemy bardzo dokładnie sprawdzać, jak Krajowe Biuro Wyborcze przygotowywało się do przetargu, czy ta decyzja była […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po tym jak pojawiły się problemy z funkcjonowaniem systemu zliczającego głosy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski zdecydował o kontroli wydatków publicznych pieniędzy na system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. – Kontrolerzy Izby sprawdzą czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny – poinformował rzecznik prasowy NIK Paweł Biedziak. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora Rady Europy. Izba będzie pełnić tę rolę przez pięć lat. Konkurencja na funkcję audytora Rady Europy była bardzo duża. Z NIK rywalizowały organy kontrolne z Niemiec, Norwegii, Włoch oraz Grecji. – Cieszymy się, że Rada wybrała właśnie nas. To duży prestiż, ale też duża odpowiedzialność – stwierdził prezes […]

Read Full Story