Posted by nawiejskiej with No Comments

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania – stwierdziła Izba. NIK zwrócił także uwagę, że niewykonanie badań […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według Izby niewłaściwa realizacja zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw spowodowały opóźnienia w uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu. Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zgodnie z planem miał zostać oddany do użytkowania pod koniec czerwca 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący realizacji tej inwestycji. Ustalenia Izby nie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nasz kraj jest największym beneficjentem unijnych funduszy, dlatego jest najczęściej kontrolowany przez audytorów z ETO, zaznacza NIK. W porównaniu z innymi państwami Unii wypadamy dobrze, co według Izby jest zasługą krajowego systemu nadzoru i kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że Polska jest największym beneficjentem funduszy z UE i w latach 2007-2013, zagospodarowała prawie 80 mld […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała, że kontrola PKW będzie dotyczyła również wydawania publicznych pieniędzy na przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Rzecznik NIK Paweł Biedziak poinformował, że kontrolerzy Izby sprawdzają czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego podczas budowy systemu informatycznego do obsługi wyborów samorządowych działali zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj NIK rozpoczął planowaną na styczeń kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym, która ma sprawdzić czy przetarg na zakup systemu informatycznego odpowiedzialnego za liczenie głosów w wyborach samorządowych był przeprowadzony prawidłowo. – Szukamy odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Po pierwsze będziemy bardzo dokładnie sprawdzać, jak Krajowe Biuro Wyborcze przygotowywało się do przetargu, czy ta decyzja była […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po tym jak pojawiły się problemy z funkcjonowaniem systemu zliczającego głosy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski zdecydował o kontroli wydatków publicznych pieniędzy na system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. – Kontrolerzy Izby sprawdzą czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny – poinformował rzecznik prasowy NIK Paweł Biedziak. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora Rady Europy. Izba będzie pełnić tę rolę przez pięć lat. Konkurencja na funkcję audytora Rady Europy była bardzo duża. Z NIK rywalizowały organy kontrolne z Niemiec, Norwegii, Włoch oraz Grecji. – Cieszymy się, że Rada wybrała właśnie nas. To duży prestiż, ale też duża odpowiedzialność – stwierdził prezes […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba przeprowadziła kontrole, z której wynika, że premier nie może skutecznie nadzorować działalności służb specjalnych z powodu źle skonstruowanego prawa. Rzecznik NIK Paweł Biedziak przedstawił wyniki raportu, który pokazuje m.in., że premier, który według prawa ma obowiązek nadzoru nad służbami specjalnymi, nie posiada ważnych instrumentów do tego nadzoru. Zdaniem kontrolerów NIK szef rządu nie dysponuje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba skontrolowała skuteczność realizacji przez ministra zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wnioski wynikające z raportu nie są dla resortu pozytywne. Najważniejszym zadaniem kontroli NIK była ocena realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2009–2013. Izba sprawdziła realizację wybranych programów, m.in. dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, radioterapii onkologicznej, tomografii […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Raport przygotowany przez Izbę krytycznie ocenia organy kontroli skarbowej oraz podatkowe, za niewystarczająco skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi w latach 2011 – 13. Jednocześnie zauważa,  że resort finansów podejmuje wiele działań aby zmniejszyć liczbę oszustw. W dokumencie, który NIK opublikowała w środę czytamy, że dochody z podatku od towarów i usług (VAT) stanowiły w latach […]

Read Full Story