Posted by nawiejskiej with No Comments

Rada naczelna PSL zdecydowała, że ludowcy w wyborach samorządowych wystartują pod hasłem „Polskie Stronnictwo Ludowe Porozumienie Społeczne”. Partia zamierza zabiegać o głosy wyborców samodzielnie ale jest otwarta na współpracę z osobami należącymi do ruchów miejskich, wiejskich, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. – Idziemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ale rozszerzamy formułę – poinformował po zakończeniu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zdaniem ludowców nasz kraj zmienił się w wysypisko śmieci dla Europy. Politycy spod znaku zielonej koniczynki domagają się informacji rządu ws. składowania odpadów w Polsce oraz wysłuchania publicznego w tej sprawie z udziałem organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło do marszałka Sejmu wniosek o zmianę obecnego porządku obrad i wprowadzenie punktu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt ustawy o sądownictwie przedstawiony przez PiS w żaden sposób nie zmienia uprawnień Polaków do dochodzenia sprawiedliwości.  – Nie ma w niej nic o niższych kosztach sądowych, nie ma w niej nic o szybszych postępowaniach przed sądami, nie ma w niej nic o większym udziale strony społecznej w nadzorowaniu pracy sądów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ludowcy ponownie złożyli w Sejmie projekt ustawy, który przewiduje wynagrodzenia dla sołtysa w wysokości 1000 zł oraz wzmocnienie pozycji i roli rad sołeckich. – Chcemy podziękować tym, którzy odpowiadają za los swoich małych wspólnot – mówił Piotr Zgorzelski. PSL już drugi raz składa w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, który przewiduje wzmocnienie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Prezes PSL podczas dyskusji w Sejmie dotyczącej wyboru sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa mówił o zmianach, które powinny nastąpić w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Podczas sejmowej debaty Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że – Polacy rzeczywiście oczekiwali prawdziwej reformy sądownictwa, reformy wymiaru sprawiedliwości. Ta zmiana i przypieczętowanie dzisiejszym wyborem nie mają nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ludowcy domagają się wprowadzenia jawności danych osób zgłaszających kandydatów na sędziów do KRS.  W związku z brakiem przejrzystości wyboru i niekonstytucyjnością działań rządzących, PSL zdecydowało, że nie zgłosi swoich kandydatur na członków KRS i nie będzie popierać sędziów, którzy zostali zgłoszeni. Centrum Informacyjne Sejmu w zeszłym tygodniu podało listę 18 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że ludowcy złożą własny projekt noweli Prawa Łowieckiego ponieważ przepisy zaproponowane przez rząd nie satysfakcjonują ani myśliwych, ani rolników. Ludowcy zapowiedzieli złożenie własnego projektu noweli Prawa łowieckiego. Według nich, propozycja rządzących nie jest satysfakcjonująca dla żadnej ze stron. Ponadto, rolnicy nie będą otrzymywali kwot adekwatnych do poniesionych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W ocenie ludowców, fakt że wszyscy trzej kandydaci na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego, których przedstawił Joachim Brudziński przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej to osoby związane z PiS, stanowi zagrożenie dla bezstronności wyborów. Minister zaproponował, aby przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wybrał szefa Krajowego Biura Wyborczego spośród trzech kandydatów: Pawła Szrota, Mirosława Senki i Magdaleny Pietrzak. Problem […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ludowcy złożyli w Sejmie projekt „Praca dla Młodych”, który zakłada utworzenie ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy oraz dwuletnią gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę dla młodych. – Nie możemy skazywać młodych Polaków na szukanie pracy za granicą. Chcemy, żeby tu w Polsce mogli pracować i zakładać rodziny. Dlatego zgłaszamy nasz program „Praca dla Młodych” […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje nowelizację prawa wodnego i przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Według wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, to niepotrzebna centralizacja. MGMiŻŚ przekonuje, że nowelizacja dostosowuje przepisy do sytuacji, w której nadzór nad wszystkimi wodami trafił do jednego resortu. Wśród nowych zadań ministerstwa znalazła się między innymi ochrona przed powodzią oraz suszą. Jarosław Rzepa […]

Read Full Story