Posted by nawiejskiej with No Comments

Najważniejsze kwestie z agendy europejskiej, sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego oraz  ocena stosunków dwustronnych były tematami rozmów szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza z nowym ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem podczas jego pierwszej wizyty w Polsce. Rozmowy ministrów dotyczyły kluczowych kwestii agendy europejskiej, w szczególności reformy UE, polityki energetycznej i polityki migracyjnej. Dyskusja dotyczyła także przyszłości europejskiej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Stała Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Joanna Wronecka przedstawiła w ramach otwartego briefingu Rady Bezpieczeństwa kwartalne sprawozdanie z działalności Komitetu Sankcyjnego ws. Sudanu. „Ambasador Wronecka zwróciła uwagę na dotychczasowe wyniki prac Komitetu, m.in. aktualizację danych osób objętych sankcjami indywidualnymi oraz zatwierdzenie nowych członków Panelu Ekspertów, wspierającego prace Komitetu i monitorującego implementację reżimu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Moja wizyta jest wyrazem poparcia dla aspiracji Macedonii i państw Bałkanów Zachodnich w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział szef polskiej dyplomacji po poniedziałkowym spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Republiki Macedonii Nikolą Dimitrowem. Szef polskiego MSZ zauważył, że jego pierwsza wizyta w Skopje przypada na początek roku, w którym […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef polskiej dyplomacji potwierdził istnienie notatki ujawnionej przez Onet, ale nie zgodził się interpretacją treści dokumentu. Resort złożył również wniosek do warszawskiej Prokuratury Okręgowej o sprawdzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z możliwym ujawnieniem informacji niejawnych. W notatce MSZ ujawnionej przez Onet opisane zostało spotkanie przedstawicieli Polski i USA, podczas którego postawiono ultimatum […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marek Magierowski podczas LSE SU Polish Economic Forum w Londynie mówił, że powinniśmy budować silną Unię Europejską, która musi być w stanie możliwie ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią, gdy ta opuści Wspólnotę. Wiceszef polskiej dyplomacji uczestniczył w panelu „European Union – a (N)ever closer Union?”, podczas którego rozważano możliwe kierunki rozwoju Unii […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sytuacja międzynarodowa, bezpieczeństwo regionalne, współpraca w walce z terroryzmem oraz stosunki UE z Australią znalazły się wśród tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Australii w Budapeszcie. – Polska popiera zawarcie umowy o wolnym handlu UE-Australia – powiedział przewodniczący polskiej delegacji wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, odnosząc się do kwestii współpracy między Unią […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Potrzeba zwiększania zaufania do prawa międzynarodowego, a w tym do Karty Narodów Zjednoczonych, stanowi jeden z priorytetów Polski w ramach członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa – powiedział w Nowym Jorku minister Jacek Czaputowicz. „Szef polskiego MSZ uczestniczył w briefingu ministerialnym Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych. Spotkaniu przewodniczył wicepremier i minister […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– To wspaniały dzień dla tych wszystkich, którzy wierzą we wspólną przyszłość naszych krajów, ściśle ze sobą połączoną w wielu różnych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej – mówił wiceminister Konrad Szymański podczas otwarcia drugiego dorocznego Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum Belwederskiego było: „Wielka Brytania i Polska w okresie przemian […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Relacje dwustronne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy gospodarczej, oraz polskie wsparcie dla europejskich aspiracji Armenii znalazły się wśród tematów rozmów wiceministra Marka Magierowskiego z delegacją armeńską pod przewodnictwem wiceministra rozwoju gospodarczego i inwestycji Hovannesa Azizyana – poinformowało MSZ. „Podczas spotkania omówiono możliwości wynikające z podpisanego przy okazji Szczytu Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2017 r. nowego porozumienia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozmowy ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich, w których uczestniczył Jacek Czaputowicz, poświęcone były współpracy z państwami kandydującymi do UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony.   „Podczas wspólnego spotkania szefów unijnych dyplomacji z ministrami spraw zagranicznych państw kandydujących do UE omówiono m.in. współpracę UE z partnerami w kontekście wyzwań takich jak terroryzm, […]

Read Full Story