Posted by nawiejskiej with No Comments

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyło się wysłuchanie stron w sprawie C-619/18 R Komisja przeciwko Polsce, dotyczącej przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego – poinformował resort.   „19 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wstępne postanowienie zabezpieczające. Postanowienie to ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się z obszernym stanowiskiem Polski, przekazanym […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef MSZ podczas inauguracji ambasady RP w Dakarze mówił o tym jak ważna jest współpraca pomiędzy obydwoma krajami. Minister zwrócił także uwagę, że Senegal stanowi wzór pokojowego współżycia przedstawicieli różnych społeczności i religii. – Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Senegalu i oficjalnie zainaugurować działalność naszej Ambasady w tym kraju – powiedział szef […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Gospodarzem spotkania był sekretarz generalny MSZ Francji Maurice Gourdault-Montagne, naszych zachodnich sąsiadów reprezentował sekretarz stanu MSZ Niemiec Andreas Michaelis, zaś stronę polską wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Wśród tematów rozmów znalazły się obronność europejska, relacje euroatlantyckie, Europejska Polityka Sąsiedztwa oraz wyzwania globalne. – Trójkąt Weimarski to mechanizm niezbędny do wypracowywania trwałych rozwiązań dotyczących przyszłości wspólnoty europejskiej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz rozmawiał z Gebranem Bassilem o wsparciu Polski dla Libanu w związku z napływem uchodźców z Syrii, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rozwiązaniu konfliktu syryjskiego. Nie zabrakło także tematu relacji dwustronnych.     – Dzisiejsze rozmowy niewątpliwie dadzą impuls dla zdecydowanego rozwoju dialogu politycznego oraz korzystnej współpracy dwustronnej z Libanem – oświadczył szef polskiej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zewnętrzne aspekty migracji, rozwój wydarzeń w Republice Środkowej Afryki oraz sytuacja w Wenezueli i w Libii zdominowały dyskusje ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu.   – Popieramy rozszerzenie mandatu organizacji Frontex tak, aby mogła się również zajmować kwestiami powrotu migrantów – powiedział w Luksemburgu Jacek Czaputowicz. Szef […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wśród tematów rozmowy dotyczących Unii Europejskiej znalazły się m.in. nowe Wieloletnie Ramy Finansowe, brexit, rynek wewnętrzny, migracje, a także relacje zewnętrzne Unii oraz polityka sąsiedztwa i Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.   – Pragnę wyrazić satysfakcję z wyników naszych pierwszych dwustronnych konsultacji – powiedział minister Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem holenderskiej dyplomacji Stefem Blokiem. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozmowy wiceszefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyły się w Modrej, niedaleko Bratysławy, dotyczyły bieżącej sytuacji w Europie oraz międzynarodowej pozycji Unii Europejskiej w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed Wspólnotą. – Spotkanie było okazją do zaplanowania wspólnych działań Grupy w najważniejszych sprawach, które stoją przed Unią Europejską – poinformował wiceszef polskiej dyplomacji. Ministrowie przedyskutowali także […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rzeczpospolita Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na uzasadnioną opinię dotyczącą niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym – poinformował resort. „Rzeczpospolita Polska odniosła się w sposób kompleksowy do wątpliwości podniesionych przez Komisję co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem UE, wskazując na ich bezzasadność. Rzeczpospolita Polska podkreśliła, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Spotkanie, w którym udział wzięli sekretarze stanu resortów spraw zagranicznych, obrony oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odbyło się w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). W trakcie wizyty w Kielcach wiceminister Szynkowski vel Sęk rozmawiał też z przedstawicielami krajowego sektora obronnego oraz liderami światowego przemysłu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Polsko-niemieckie spotkanie w Harmężach było okazją do poruszenia aktualnych kwestii dwustronnych‎ i międzynarodowych. Ministrowie omówili wspólne projekty i sytuację Polonii w Niemczech. Rozmawiali również o ustaleniach niedawnego spotkania Merkel-Putin, konflikcie na Ukrainie oraz stanowiskach Polski i Niemiec wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Wśród tematów rozmów znalazły się też zagadnienia europejskie, w tym zaangażowanie w państwach bałkańskich, a […]

Read Full Story