Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas wizyty wiceministra energii w Australii podpisano porozumienia pomiędzy polskimi firmami i partnerami australijskimi dotyczące współpracy w zakresie podnoszenia efektywności produkcji oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań i systemów technologii górniczej. Tobiszowski, uczestniczył także w Polsko – Australijskim Forum Innowacyjnych Technologii z sektora Energetyki i Zasobów Naturalnych w Sydney. – W różnych miejscach świata uważnie przyglądają się […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W ministerstwie energii Członkowie PTPiREE – operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego – podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego – w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej – będą przebiegały sprawniej. – Operatorzy współpracują ze sobą w czasie usuwania awarii od lat. Ubiegły rok, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceministrowie Grzegorz Tobiszowski i Tadeusz Skobel, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker rozmawiali z wojewodami podczas narady koordynacyjnej o bezpieczeństwie energetycznym. „W naradzie uczestniczyli również prezesi spółek energetycznych – grup kapitałowych – (PGE, Tauron, Enea, Energa) oraz największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas VI Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, która odbyła się w Gdańsku, minister energii Krzysztof Tchórzewski  podkreślił, że Polska stawia na różnorodność źródeł wytwórczych w elektroenergetyce. W bieżącym roku tematem przewodnim spotkania była „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. – Energetyka zrównoważona to energetyka oparta na różnych źródłach wytwórczych, która pozwala zapewnić wystarczającą ilość mocy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Gazowa spółka pomoże polskim rodzinom w wymianie starych pieców na bardziej ekologiczne. Te działania mają pomóc w walce o czyste powietrze. W konferencji rozpoczynającej ogólnopolski program wspierający działania promujące czyste powietrze, uczestniczyli: minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz prezesi PGNiG Piotr Woźniak i Henryk Mucha. – Chcemy pomóc […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Komisja PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) chce, żeby prawem unijnym zostały objęte wszystkie gazociągi importowe. Szef ME pozytywnie ocenia tę decyzję. Komisja PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła sprawozdanie europosła Jerzego Buzka (EPP) dotyczące usunięcia luk prawnych w dyrektywie odnoszącej się do wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. „Dokument […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotrem Naimskim uczestniczył w USA w Transatlantic Energy Security Forum.  Prowadzone w USA rozmowy dotyczyły m.in. zwiększenia znaczenia LNG w koszyku dostaw gazu ziemnego do Polski oraz wyzwań dla polskiego rynku gazu ziemnego, związanego z realizacją gazociągu Nord Stream 2. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Sektor energii, dzięki konsekwentnym działaniom naszego ministerstwa i całego rządu, odgrywa dziś znaczącą role w stymulowaniu rozwoju gospodarczego naszego kraju. Chcemy, żeby przekładało się to na biznesowe szanse dla naszych przedsiębiorców – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas seminarium kraju partnerskiego Bengal Global Business Summit 2018 w Kalkucie. Wiceminister podziękował premier Zachodniego Bengalu Mamata […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wiceszef ME razem z wiceministrem spraw zagranicznych Markiem Magierowskim przewodniczy delegacji przedstawicieli polskiej administracji rządowej i samorządowej, która przebywa z wizytą w Indiach. Celem wyjazdu jest zacieśnienie relacji bilateralnych i gospodarczych obu państw. Delegacji towarzyszą m.in polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i członkowie izby gospodarczych. – Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Jestem dumny i cieszę się, że w dniu tego szczególnego święta, święta wszystkich górników mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że polskie górnictwo ma przed sobą dobrą przyszłość i perspektywę stabilnego rozwoju – mówił Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystej akademii barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej. W wydarzeniu w Rudzie Śląskiej  uczestniczyła również premier Beata Szydło  oraz wiceminister […]

Read Full Story