Posted by nawiejskiej with No Comments

W komunikacie, resort przekonuje, że nie ma opóźnień w wypłacaniu zapowiadanych zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli. W ten sposób ministerstwo odniosło się do informacji, że w związku ze zbyt późnym wydaniem rozporządzenia samorządy nie mogą wypłacać pedagogom podwyżek. „Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia br. najpóźniej do końca miesiąca. Samorządy są do tego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas spotkania w Chełmie Anna Zalewska dyskutowała z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast z terenu Lubelszczyzny na temat zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w tym doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Minister edukacji uczestniczyła w spotkaniu z samorządowcami z województwa lubelskiego poświęconym m.in. promocji szkolnictwa branżowego oraz funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szefowa MEN podziękowała samorządowcom […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w uroczystości podpisania listów intencyjnych objęcia 42 klas patronackich pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a lokalnymi samorządami i szkołami. Klasy branżowe, które będą kształcić m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki, zostaną objęte patronatem w szkołach w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie. Uczniowie klas branżowych mogą uczyć się na takich […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj, szefowa MEN Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia”, który powstał w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”. Prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia. Głównym tematem bilateralnego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministrowie edukacji Polski i Ukrainy podpisali deklaracje w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym – poinformował resort. „Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej (uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.), […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska mówiła we Wrocławiu, że obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki edukacyjnej państwa i zapowiedziała, że w kwietniu zostanie przedstawiony projekt zmian w finansowaniu oświaty. Szefowa resortu edukacji poinformowała także, że do końca czerwca powstaną nowe podręczniki.    – Obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej państwa, a przede wszystkim nie przystaje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska podpisała rozporządzenie dotyczące podstawy programowej, pomimo krytycznych uwag ekspertów wyrażonych podczas konsultacji społecznych. Minister edukacji zapewniała, że jest ona nowoczesna, ale jednocześnie szanuje historię.   – Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na którym nam zależy, bo młody człowiek powinien współpracować, odpowiadać […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W „Kwadransie politycznym” TVP1 minister edukacji narodowej przekonywała, że po wprowadzeniu zmian w oświacie powstanie kilka tysięcy nowych klas i w związku z tym będzie więcej pracy dla nauczycieli. Zapewniała także, że nie będzie pustych budynków a szkoły mają odpowiednio dużo czasu na przeprowadzenie zmian. – Nie będzie pustych szkolnych budynków. Mamy tylko dwa tysiące […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska poinformowała, że koszt reformy oświaty wyniesie 900 mln zł. Jednocześnie zapewniała, iż środki na wprowadzenie zmian w edukacji zostały zabezpieczone. – 900 mln złotych zostanie wydanych na skutki reformy oświaty. (…) To jest 900 milionów wprost na skutki reformy. Pojawia się 5 tysięcy dodatkowych oddziałów, dodatkowe etaty. Jednocześnie mamy pieniądze, ponad 300 mln […]

Read Full Story