Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj, szefowa MEN Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia”, który powstał w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”. Prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia. Głównym tematem bilateralnego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ministrowie edukacji Polski i Ukrainy podpisali deklaracje w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym – poinformował resort. „Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej (uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.), […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska mówiła we Wrocławiu, że obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki edukacyjnej państwa i zapowiedziała, że w kwietniu zostanie przedstawiony projekt zmian w finansowaniu oświaty. Szefowa resortu edukacji poinformowała także, że do końca czerwca powstaną nowe podręczniki.    – Obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej państwa, a przede wszystkim nie przystaje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska podpisała rozporządzenie dotyczące podstawy programowej, pomimo krytycznych uwag ekspertów wyrażonych podczas konsultacji społecznych. Minister edukacji zapewniała, że jest ona nowoczesna, ale jednocześnie szanuje historię.   – Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na którym nam zależy, bo młody człowiek powinien współpracować, odpowiadać […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W „Kwadransie politycznym” TVP1 minister edukacji narodowej przekonywała, że po wprowadzeniu zmian w oświacie powstanie kilka tysięcy nowych klas i w związku z tym będzie więcej pracy dla nauczycieli. Zapewniała także, że nie będzie pustych budynków a szkoły mają odpowiednio dużo czasu na przeprowadzenie zmian. – Nie będzie pustych szkolnych budynków. Mamy tylko dwa tysiące […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska poinformowała, że koszt reformy oświaty wyniesie 900 mln zł. Jednocześnie zapewniała, iż środki na wprowadzenie zmian w edukacji zostały zabezpieczone. – 900 mln złotych zostanie wydanych na skutki reformy oświaty. (…) To jest 900 milionów wprost na skutki reformy. Pojawia się 5 tysięcy dodatkowych oddziałów, dodatkowe etaty. Jednocześnie mamy pieniądze, ponad 300 mln […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska  w radiowej Jedynce przekonywała, że to jest najlepszy moment na wdrożenie zmiany w systemie edukacji. Według niej, reformy nie należy opóźniać ze względu na zaplanowane na 2018 r. wybory samorządowe.  – Reforma jest doskonale przygotowana, choć oczywiście poddana jest ostrej krytyce i konsultacjom społecznym – powiedziała minister w radiowej Jedynce. Przekonywała również, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szefowa MEN wzięła udział w konferencji „Rola i zadania samorządów po zmianach w szkolnictwie” zorganizowanej na UKSW, podczas której rozmawiała z samorządowcami z Mazowsza o planowanej reformie szkolnictwa. Po spotkaniu mówiła, że najwięcej obaw samorządowców w związku z reformą dotyczy spraw finansowych. Anna Zalewska poinformowała, że zaplanowano zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szefowa MEN w TVN24 zapewniała, że będzie subwencja na sześciolatków, bez względu na to czy uczą się w przedszkolu, czy szkole.   Tydzień temu wiceminister edukacji Marzenna Drab mówiła w Sejmie, że w resorcie trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji oświatowej, który uwzględnia możliwość finansowania ze środków subwencji edukacji dzieci sześcioletnich w przedszkolach. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Anna Zalewska w programie „24 minuty” stwierdziła, że nie ma obaw w związku z tym, iż w 2019 roku do szkół średnich trafi 700 tysięcy uczniów. Według szacunków ministerstwa w 2019 r. do szkół ponadpodstawowych trafią dwa skumulowane roczniki: 352 tys. i 370 tys. uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej, ale to – zdaniem Zalewskiej […]

Read Full Story