14.00 10.10.2017
49. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r. (po zmianach) w dniu 10 października 2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) – debata średnia – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy […]

10.00 27.09.2017
48. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r. (po zmianach) w dniu 27 września 2017 r. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela (druki nr 1838 i 1842) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w […]

10.00 12.09.2017
47. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r. (po zmianach) w dniu 12 września 2017 r. Informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. […]

9.00 18.07.2017
46. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r. (po zmianach) w dniu 18 lipca 2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713) – kontynuacja Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym […]

10.00 12.07.2017
45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 7 i 12 lipca 2017 r.

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 7 i 12 lipca 2017 r. (po zmianach- kontynuacja)   w dniu 12 lipca 2017 r. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw […]

9.00 05.07.2017
45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 7 lipca 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 7 lipca 2017 r. (po zmianach)   w dniu 5 lipca 2017 r.   Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka (druki nr 1629 i 1681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół […]

10.00 20.06.2017
44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2017 r. (po zmianach) w dniu 20 czerwca 2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół – uzasadnia Minister […]

10.00 07.06.2017
43. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 czerwca 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 czerwca 2017 r. (po zmianach) w dniu 7 czerwca 2017 r. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw […]

10.00 24.05.2017
42. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24 i 25 maja 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24 i 25 maja 2017 r. (po zmianach) w dniu 24 maja 2017 r. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie działań podjętych w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto w […]

11.00 10.05.2017
41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 11 maja 2017 r.

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10 i 11 maja 2017 r. (po zmianach) w dniu 10 maja 2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i […]