16.00 12.12.2017
54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r. (po zmianach) w dniu 12 grudnia 2017 r. Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu […]

10.00 06.12.2017
53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2017 r. (po zmianach) w dniu 6 grudnia 2017 r. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy (druki nr 1722, 2017 i 2017-A) – trzecie czytanie – sprawozdawca poseł […]

10.00 22.11.2017
52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22, 23 i 24 listopada 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22, 23 i 24 listopada 2017 r. (po zmianach) w dniu 22 listopada 2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993) -5-minutowe oświadczenia w imieniu […]

10.00 08.11.2017
51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada 2017 r. (po zmianach)   w dniu 8 listopada 2017 r.   Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druki nr 1934 i 1981) -5-minutowe oświadczenia […]

10.00 25.10.2017
50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 października 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 października 2017 r. (po zmianach)   w dniu 25 października 2017 r.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905) […]

14.00 10.10.2017
49. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 października 2017 r. (po zmianach) w dniu 10 października 2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) – debata średnia – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy […]

10.00 27.09.2017
48. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r. (po zmianach) w dniu 27 września 2017 r. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela (druki nr 1838 i 1842) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w […]

10.00 12.09.2017
47. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r. (po zmianach) w dniu 12 września 2017 r. Informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. […]

9.00 18.07.2017
46. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2017 r. (po zmianach) w dniu 18 lipca 2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713) – kontynuacja Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym […]

10.00 12.07.2017
45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 7 i 12 lipca 2017 r.

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 7 i 12 lipca 2017 r. (po zmianach- kontynuacja)   w dniu 12 lipca 2017 r. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw […]