14.00 07.11.2018
71. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 listopada 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 listopada 2018 r. (po zmianach)   w dniu 7 listopada 2018 r.   Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2957) -2-minutowe oświadczenia w […]

10.00 23.10.2018
70. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 października 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 października 2018 r. (po zmianach) w dniu 23 października 2018 r.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja […]

10.00 02.10.2018
69. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 2, 3 i 4 października 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 2, 3 i 4 października 2018 r. (po zmianach) w dniu 2 października 2018 r. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2809 i 2843) -5-minutowe […]

10.00 12.09.2018
68. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 września 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 września 2018 r. (po zmianach) w dniu 12 września 2018 r. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2557 i 2631) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i […]

9.00 18.07.2018
67. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018 r. (po zmianach) w dniu 18 lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 2692 i 2716) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów […]

10.00 03.07.2018
66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r. (po zmianach) w dniu 3 lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druki […]

9.00 27.06.2018
65. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 2018 r. (po zmianach) Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk nr 2663) -5-minutowe […]

10.00 14.06.2018
64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. (po zmianach) w dniu 14 czerwca 2018 r. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr […]

10.00 05.06.2018
63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r. (po zmianach)   w dniu 5 czerwca 2018 r.     Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 2449 i 2543) -5-minutowe oświadczenia w imieniu […]

10.00 08.05.2018
62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r. (po zmianach) w dniu 8 maja 2018 r.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła – uzasadnia […]