10.00 12.09.2018
68. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 września 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 września 2018 r. (po zmianach) w dniu 12 września 2018 r. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2557 i 2631) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i […]

9.00 18.07.2018
67. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018 r. (po zmianach) w dniu 18 lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 2692 i 2716) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów […]

10.00 03.07.2018
66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r. (po zmianach) w dniu 3 lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druki […]

9.00 27.06.2018
65. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 2018 r. (po zmianach) Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk nr 2663) -5-minutowe […]

10.00 14.06.2018
64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. (po zmianach) w dniu 14 czerwca 2018 r. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr […]

10.00 05.06.2018
63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja   Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r. (po zmianach)   w dniu 5 czerwca 2018 r.     Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 2449 i 2543) -5-minutowe oświadczenia w imieniu […]

10.00 08.05.2018
62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r. (po zmianach) w dniu 8 maja 2018 r.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła – uzasadnia […]

10.00 11.04.2018
61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2018 r. (po zmianach) w dniu 11 kwietnia 2018 r. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 […]

10.00 20.03.2018
60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20, 21 i 22 marca 2018 r.

VIII kadencja Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20, 21 i 22 marca 2018 r. (po zmianach) w dniu 20 marca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 2263 i 2278) -5-minutowe […]

10.00 06.03.2018
59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 marca 2018 r.

Porządek dzienny posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 marca 2018 r. (po zmianach – kontynuacja) w dniu 6 marca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał: – w sprawie uczczenia wydarzeń Marca 1968 roku, – w 50. rocznicę Marca ’68, – w sprawie 50. rocznicy Marca ’68, – w […]