Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w rozmowach przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem. Podczas spotkania poruszono temat konwergencji oraz waliki z ASF. – Prowadzimy wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Dobrze, że trwają również rozmowy w ramach międzynarodowych organizacji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa, głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.  – ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich. (…) Dotychczasowe działania pokazują, że walka z wirusem jest […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Rydze podczas spotkania ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski, wypracowano wspólne stanowisko dotyczące przyszłości rolnictwa po 2020 r. W dyskusji dotyczącej WPR po 2020 r. odniesiono się do komunikatu KE z 29 listopada 2017 r. „Przyszłość rolnictwa i żywności po 2020 r.” Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że  dla Polski ważnym punktem w dyskusji i w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”. Ma on służyć wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki oraz poprawie życia na obszarach wiejskich. W uroczystości zorganizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze uczestniczyło ponad 1500 osób. Podczas […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, która była poświęcona przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Spotkanie zorganizował minister rolnictwa i żywności Francji w związku z ogłoszonym 29 listopada 2017 roku komunikatem Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Głos w dyskusji zabrali: komisarz UE […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

MRiRW informuje, że rozpoczynająca właśnie działalność nowa instytucja – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstaje z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Przejmuje ona wszystkie zadania realizowane dotychczas przez ANR oraz część zadań będących w gestii ARR. – Od dzisiaj w Polsce będziemy mieli system dwóch agencji rolnych. Pierwsza – agencja płatnicza, która będzie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa w programie „Gość poranka” stwierdził, że partnerzy z Wyszehradu grają na siebie. Według niego fakt, że we wtorek w sprawie uchodźców Polska głosowała inaczej niż Grupa Wyszehradzka, nie jest naganny ponieważ to są państwa, które od dłuższego czasu realizują swoje małe cele. Czasami jest im potrzebna Polska, czasami Wielka Brytania, a bardzo często […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas Międzynarodowego Forum Rolnego w Mediolanie minister rolnictwa Marek Sawicki przypomniał, że na świecie głoduje ponad 900 mln ludzi, lecz gdyby zmniejszyć marnotrawstwo żywności, można by ten problem rozwiązać. Forum odbywa się w ramach Światowej Wystawy Expo 2015 poświęconej rolnictwu oraz wyżywieniu planety. Uczestniczy w nim kilkudziesięciu ministrów rolnictwa z różnych państw świata. Podczas swojego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po ponad trzydziestu latach UE zdecydowała, że przestają obowiązywać limity w produkcji mleka. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, zniesienie kwotowania produkcji oznacza, że nasz kraj będzie musiał zmierzyć się z wewnętrzną konkurencją europejską. Ale jednocześnie powstają także nowe możliwości rozwoju produkcji, dzięki czemu Polska może stać się trzecim producentem mleka w Unii. Największymi producentami mleka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister rolnictwa uważa, że przyjazd do stolicy to zwykły związkowy protest, mający charakter polityczny. Ponadto podkreślił, że część organizacji rolniczych prowadziła rozmowy w resorcie, które zakończyły się powołaniem zespołów roboczych mających zająć się konkretnymi problemami. Protestujący wczoraj w Warszawie rolnicy domagali się odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki oraz rekompensat za straty poniesione w wyniku […]

Read Full Story