Posted by nawiejskiej with No Comments

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. PPK są elementem Programu Budowy Kapitału, zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego.  – Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister finansów i rozwoju powiedział w radiowej Jedynce, że rząd w przyszłym roku chce uzyskać minimum 12-13 mld zł wzrostu z samego podatku VAT. Ponadto zakłada osiągnięcie jednocyfrowego wzrostu z podatku CIT. Mateusz Morawiecki na antenie radiowej Jedynki mówił, że w Polsce – jest chyba najszybsze tempo domykania luki podatkowej, jakie obserwowałem w ostatnich 10 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier podkreślił, że głównym celem polityki budżetowej rządu jest wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. Omawiając wydatki na służbę zdrowia w 2018 r. wicepremier powiedział: – W ciągu najbliższego roku wzrost wydatków na służbę zdrowia będzie taki, jakiego nie było przez poprzednie 28 lat: 5,8 mld. To wzrost […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Polska jest szóstym największym producentem owoców i warzyw w UE oraz zajmuje czołowe miejsce w produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Jednym z motorów napędowych rozwoju polskiego przetwórstwa owoców i warzyw jest rosnący eksport. Ministerstwo Finansów proponuje zerową stawkę akcyzy na cydr. Podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, PKO Bank Polski zaprezentował […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent – poinformowało MF. „Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT oraz podatku […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony. O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku  – Jest zgoda Ministerstwa Finansów, żeby dwukrotne zwiększyć limit przychodów, od których można […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN w Tallinnie. W rozmowach z ministrami finansów krajów UE po raz kolejny podnosił konieczność wypracowania mechanizmów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez wielkie korporacje – informuje resort. Głównym tematem dyskusji podczas nieformalnego posiedzenia Rady ECOFIN w Tallinnie były plany opodatkowania przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki cyfrowej. Polska stanowczo […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Leszek Skiba powiedział w radiu TOK FM, że po sierpniu budżet odnotował deficyt. Jednak, według niego, deficyt w 2018 r., który został założony na poziomie 2,7 proc., może być ostatecznie niższy i  wynieść 2,4 proc. Wiceminister finansów pytany w radiu TOK FM, czy po sierpniu utrzymała się nadwyżka w budżecie, odparł: – Możemy się domyślać, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

 Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB – poinformował resort w komunikacie. „W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Resort przekazał do uzgodnień rozporządzenie zwalniające z podatku od darowizn poszkodowanych w nawałnicy – poinformowało ministerstwo w komunikacie. „Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Ministerstwo Finansów 21 sierpnia przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników” – napisano w komunikacie. „Zgodnie z projektem zaniechanie dotyczyć będzie poszkodowanych […]

Read Full Story