Posted by nawiejskiej with No Comments

W drugim dniu posiedzenia posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zmianami w regulaminie Sejmu. W harmonogramie obrad znalazł się również projekt nowelizacji ustawy – Prawo o prokuraturze. Izba została też poinformowana o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd. W I czytaniu Sejm pracował nad […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie. „W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

„W 50. rocznicę Inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim jej ofiarom oraz tym, którzy stawiając opór komunistycznemu totalitaryzmowi byli represjonowani, pozbawieni pracy, bądź zmuszeni do emigracji” – czytamy w uchwale przyjętej przez Sejm w drodze aklamacji. W dokumencie przypomniano, że „w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny, zdrowa polska żywność, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy, postawienie na rodzime pasze oraz więcej ekologii w rolnictwie – to propozycje zawarte w programie dla wsi. – Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie m in. kontynuowali prace nad obniżeniem składek ZUS dla małych firm oraz zajmowali się nowelizacją ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W II czytaniu Sejm pracował nad obniżeniem składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, NIK pokonał m.in urzędy kontrolne Kanady i Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły polskim kontrolerom, Rada […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sekretariat będzie funkcjonował w strukturze Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu. Jego powołanie jest spełnieniem deklaracji strony polskiej ze Szczytów Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2017 i zeszłotygodniowego EUROWAW2018. O utworzeniu tej nowej struktury w Kancelarii Sejmu poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – W Sejmie została powołana struktura w postaci Sekretariatu Współpracy Międzyparlamentarnej Europy Środkowej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Mały ZUS dla małych firm, internetowe Konto Pacjenta, energooszczędne drewniane domy w ramach Mieszkania Plus – to jedne z głównych propozycji legislacyjnych w porządku obecnego posiedzenia Sejmu. Podczas bieżącego posiedzenia posłowie wysłuchają również informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy oraz RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Partnerstwo Wschodnie, sytuacja w Libii i w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli. „Rozmowy dotyczące Partnerstwa Wschodniego (PW) skupiły się na przygotowaniach do spotkania ministerialnego PW, które odbędzie się w 15 października 2018 r. Szef polskiej dyplomacji podkreślił w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Polska i Słowacja podpisały dwie umowy zacieśniające współpracę dwustronną: o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik (element Via Carpatia) oraz o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstena na polsko-słowackiej granicy państwowej. Umowy zostały podpisane podczas spotkania ministra infrastruktury Andrzeja […]

Read Full Story