Posted by nawiejskiej with No Comments

Konstytucja Biznesu oraz inne zmiany prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie firm były głównymi tematami spotkania z przedsiębiorcami w Ostrowie Wielkopolskim. Dyskutowano po hasłem:  „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”. W spotkaniu udział wzięli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,  Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono program Mosty dla regionów. Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji. Program został zainaugurowany w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Jerzego Kwiecińskiego i Andrzeja Adamczyka.  – Propozycję dwudziestu lokalizacji mostów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz spotkał się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami Polonii. Podczas spotkania omówiono kwestię pomnika katyńskiego w New Jersey. Pomnik początkowo miał zostać zlikwidowany, ale dzięki zaangażowaniu lokalnych organizacji polonijnych i polskiej dyplomacji podjęto decyzję o przesunięciu go w niedalekie, równie prestiżowe miejsce. – Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o wypracowywanym porozumieniu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W piątek (25 maja) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. W związku z tym resort cyfryzacji zorganizował dzień otwarty aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.  Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza wszystkie osoby, które mają wątpliwości dotyczące nowych przepisów, żeby w najbliższy piątek przyszły do gmachu resortu. „Będziemy pomagać, odpowiadać na pytania, edukować. Zaczynamy o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Gazeta.pl., to Donald Tusk i Tadeusz Mazowiecki okazali się najlepszymi szefami rządu po 1989 roku.   Ankietowania mogli wskazać każdego polityka, który pełnił  funkcję premiera na przestrzeni ostatnich 29 lat, pomimo to ponad 1/3 respondentów wybrała opcję „żadna z wymienionych osób”. 12 proc. Polaków uznało, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz przewodniczył debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej ochronie ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń wysokiego szczebla na tym forum podczas miesięcznej prezydencji Polski w Radzie – poinformował resort. Szef polskiej dyplomacji poruszył kwestie zapobiegania konfliktom, konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i promocji dobrych praktyk oraz odpowiedzialności osób, które […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Mazmežotne na Łotwie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich krajów bałtyckich i Polski. W wydarzeniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji ds. UE poseł Izabela Kloc. Spotkanie miało na celu omówienie tematów zgodnie z programem konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE (COSAC), która ma się odbyć w czerwcu w Sofii. Dodatkowo jednogłośnie przyjęto treść wspólnego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że posiłki otrzymywane przez osoby protestujące od kilku tygodni w gmachu przy ul. Wiejskiej, zapewnia Kancelaria Sejmu a koszty ich przygotowania pokrywa z własnych środków, co nie jest zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. „Kancelaria Sejmu zapewnia osobom protestującym całodzienne wyżywienie, także w dni wolne od pracy i święta. Są to […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Na zaproszenie Przewodniczącego Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Radka Vondračka, odbędzie się wizyta oficjalna marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Republice Czeskiej. Rozmowy dotyczyć będą wzmacniania Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w kontekście zbliżającej się prezydencji Czech w V4, współpracy parlamentarnej oraz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków. W trakcie dwudniowej wizyty planowane jest też spotkanie Marszałka Sejmu z Premierem Republiki […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicemarszałek Sejmu w „Salonie politycznym Trójki” stwierdził, że powinny zostać przywrócone zasady normalnego dostępu do Sejmu. Według niego, praźródłem problemu jest to, że władza próbuje kupić obywateli za ich własne pieniądze. W Sejmie nadal protestują osoby niepełnosprawne. Aktualnie nie odbywają się negocjacje a dostęp do gmachu przy ul. Wiejskiej jest coraz bardziej ograniczany. – Nie […]

Read Full Story