Posted by nawiejskiej with No Comments

W Mazmežotne na Łotwie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. europejskich krajów bałtyckich i Polski. W wydarzeniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji ds. UE poseł Izabela Kloc. Spotkanie miało na celu omówienie tematów zgodnie z programem konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE (COSAC), która ma się odbyć w czerwcu w Sofii. Dodatkowo jednogłośnie przyjęto treść wspólnego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Na zaproszenie Przewodniczącego Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Radka Vondračka, odbędzie się wizyta oficjalna marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Republice Czeskiej. Rozmowy dotyczyć będą wzmacniania Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w kontekście zbliżającej się prezydencji Czech w V4, współpracy parlamentarnej oraz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków. W trakcie dwudniowej wizyty planowane jest też spotkanie Marszałka Sejmu z Premierem Republiki […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Swoje posiedzenia w ubiegłym tygodniu miały: Komisja Śledcza ds. Amber Gold, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja ds. Europejskiej. Pracowała również podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych oraz podkomisja nadzwyczajna rozpatrująca rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że zaplanowane na 1 VI posiedzenie  Sejmu Dzieci i Młodzieży nie odbędzie się. To kolejne zdarzenie, po zawieszeniu wydawania przepustek jednorazowych i jednorazowych kart prasowych oraz problemach posłów opozycji z dostaniem się do gabinetu marszałka, budzące wątpliwości odnośnie funkcjonowania Sejmu. Od 25 kwietnia obowiązuje zakaz wydawania jednorazowych przepustek na teren parlamentu. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska informują, że w związku ze szczególnymi okolicznościami – trwającym od miesiąca protestem w budynku głównym Sejmu – czasowo wstrzymane jest wydawanie jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych. W związku z tym kolejne osoby mają problem z dostaniem się do budynku przy ul. Wiejskiej. Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie dot. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W dniach 15-16 maja w Gdyni odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym m.in. przyjęte zostanie stanowisko w sprawie współdziałania w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy. Członkowie ROP spotkają się także z przedstawicielami Zarządu Portu Gdynia oraz przyjrzą się pracy pracowników […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ustawa o CPK dotyczy stworzenia ram prawno-organizacyjnych realizacji inwestycji oraz szeroko rozumianych inwestycji towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie Portu oraz innych zadań. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r., CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Budowa nowego obiektu jest konieczna, aby  zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Pierwsza dotyczy podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Druga wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sejm uchwalił ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W II czytaniu został rozpatrzony poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Stanowi on realizację publicznej zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z 5 kwietnia, dotyczącej obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji będzie ono […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm kontynuował w II czytaniu prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma on zagwarantować możliwość szybszego skorzystania z usług medycznych osobom niepełnosprawnym. Projekt dotyczy objęcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku) określonymi formami wsparcia: zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze […]

Read Full Story