Posted by nawiejskiej with No Comments

W drugiej części spotkania dyskutowano m.in. o parlamentach w polityce międzynarodowej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wprowadzając w zagadnienia, podkreślił, że dyplomacja parlamentarna wykracza poza tradycyjne obszary pracy związane z legislacją, czy kontrolą władzy wykonawczej. – Rozpad dawnego systemu w 1989 r. i powstanie naszych wolnych, demokratycznych i suwerennych państw wyzwoliły nadzwyczajną aktywność społeczeństw doprowadzając do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Delegacje z ponad 20 państw, przeszło 100 uczestników i wyjątkowe panele dyskusyjne – tak w skrócie wyglądał Szczyt Przewodniczących Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, który odbył się w Sejmie i Senacie. Politycy rozmawiali m.in. o współpracy w dziedzinie energetyki i transportu, kooperacji regionalnej i polityce migracyjnej. – Łączą nas kwestie zasadnicze związane z bezpieczeństwem, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wymiana doświadczeń w pracy zawodowej i zaznajomienie się z procedurami stosowanymi w innych parlamentach – to główne cele porozumienia zawartego pomiędzy kancelariami parlamentów Polski i Gruzji o programie wizyt studyjnych. Przed rozpoczęciem III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2018 doszło do spotkania szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej z sekretarzem generalnym Kancelarii Parlamentu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

CBOS raz w miesiącu pyta Polaków o ocenę działalności Parlamentu. Z najnowszego badania wynika, że w lipcu prace Izby zyskały na pozytywnych opiniach. Prawie jedna trzecia badanych (30 proc.) dobrze ocenia Sejm – to wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do czerwca. Zanotowano też spadek o 3 pkt proc. w grupie tych (53 proc.), […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kilkaset eksponatów zgromadzonych specjalnie z okazji tegorocznych obchodów, w tym m.in. starodruki, mapy, laski marszałkowskie, rękopisy, zostało zaprezentowanych na uroczystej inauguracji wystawy w Zamku Królewskim. Zbiory przedstawiające ponad pół tysiąca lat historii i tradycji polskiej demokracji oraz życia politycznego, stały się częścią stałej ekspozycji Zamku, która do końca sierpnia będzie do dyspozycji zwiedzających. – Sejm […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W ostatnim dniu obrad Izby posłowie uchwalili pakiet pilnych rządowych ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz rozpoczęli parlamentarne prace nad przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Kolejne decyzje dotyczyły dopłat do czynszów, dodatkowych pieniędzy dla służby zdrowia oraz powołania komisji śledczej ds. VAT. Sejm znowelizował ustawę o odpadach oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W przyszłym tygodniu w Warszawie (13 lipca) będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Zamku Królewskim, które rozpocznie się o godz. 12:00, orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Wystąpieniu przysłuchiwać się będą goście z zagranicy, posłowie senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wydany przez Pocztę Polską znaczek, obrazujący obrady Sejmu z czasów Zygmunta III Wazy, został zaprezentowany w Sejmie. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, która podkreśliła, że to ważne udokumentowanie jubileuszu 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. – Tradycje parlamentarne i obywatelskie wyróżniają nas spośród narodów Europy. Pozostawiły nam one niezwykle piękne wzorce odważnego, a zarazem roztropnego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ponad sześć godzin trwała w Sejmie debata poświęcona sprawozdaniu z wykonania zeszłorocznego budżetu. Posłowie wysłuchali sprawozdań m.in. Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego. Izba została też poinformowana o działalności w zeszłym roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Sejm kontynuował pracę nad wprowadzeniem dopłat do czynszów. W trakcie długiej debaty nad […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Początek sejmowych prac nad projektem zmieniającym zasady wyłaniania posłów do Parlamentu Europejskiego to jeden z najistotniejszych punktów 66. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba kontynuowała prace nad projektami przeciwdziałającymi szarej strefie w gospodarce odpadami. W wieczornym bloku głosowań Sejm uchwalił reformę szkolnictwa wyższego oraz odrzucił wniosek grupy posłów opozycyjnych o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka. Sejm […]

Read Full Story