Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie podczas ostatniego dnia obrad uchwalili ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, nowelizację prawa telekomunikacyjnego i ustawy o służbie więziennej. Dokonali także wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu Głównym celem uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

„W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej – postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Zadaniem Zgromadzenia jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie” – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Henryk Sławik zajmuje szczególne miejsce w panteonie polskich bohaterów. W dramatycznych latach II wojny światowej pomagał Polakom, Żydom oraz Węgrom przetrwać niemieckie represje. Posłowie przez aklamację przyjęli dziś uchwałę upamiętniającą jego osobę i wyrazili uznanie za postawę w okresie wojny. Henryk Sławik był rodowitym Ślązakiem, w latach 1919-1922 uczestnikiem powstań śląskich, aktywnym działaczem plebiscytowym, a […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Oprócz expose ministra spraw zagranicznych, Sejm podczas drugiego dnia posiedzenia zajmował się także m.in. nowelizacjami: ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o Służbie Więziennej. Posłowie zaczęli prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt przygotowany przez rząd ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców i regulacje, dzięki którym cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną – to niektóre z propozycji legislacyjnych rozpatrzonych przez Sejm w pierwszym dniu posiedzenia Izby. We wtorek posłowie kontynuowali też prace nad uszczelnieniem systemu transportu leków i przewożenia towarów koleją. W I czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek 20 marca z okazji przypadającego za cztery dni Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Sejmie została otwarta wystawa „Żegota – Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad ekspozycją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji. W imieniu marszałka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Cyberbezpieczeństwo, współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością to główne tematy spotkania Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, które odbyło się w poniedziałek w Sofii. Polską delegację w stolicy Bułgarii reprezentowali posłowie z sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej – Jacek Kurzępa oraz Agata Borowiec. – Przybyliśmy do Sofii, podczas prezydencji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podczas 60. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej oraz będą pracować nad ułatwieniami dla inwestorów i przedsiębiorców. Głównym punktem posiedzenia będzie informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Po nim zaplanowano kilkugodzinną debatę. Następnie posłowie omówią projekt uchwały o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego RP i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki spotkał się we Lwowie z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oksaną Syroid. Politycy rozmawiali o bieżącej współpracy parlamentarnej, w tym o Zgromadzeniu Parlamentarnym Polska-Ukraina oraz Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej. Przedmiotem rozmowy była również przyjęta przez Sejm RP nowelizacja ustawy o IPN. Podczas roboczej wizyty na Ukrainie Ryszard Terlecki wspólnie z Oksaną Syroid odwiedził […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek 20 marca o godz. 12.00 w holu głównym gmachu Sejmu na I piętrze odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Żegota. Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu. Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego […]

Read Full Story