Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca. CIS podkreśla, że gdy odpowiedni dokument trafi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do artykułu „Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął odprawę emerytalną z Sejmu” opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita” CIS informuje, że kwota z oświadczenia majątkowego jest wyższa ponieważ poseł wziął odprawę w związku z przejściem na emeryturę. Centrum Informacyjne Sejmu napisało w komunikacie, że „uwidoczniona w oświadczeniu majątkowym za 2016 r. prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu dementuje doniesienia dziennika „Rzeczpospolita” i portalu money.pl (z 12 i 13.04), które informowały, że projekt przywracający korzystne dla osób dziedziczących firmy po rodzicach rozwiązania podatkowe „utknął w Sejmie”. I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sprawa możliwości reasumpcji (powtórzenia) głosowania jest precyzyjnie rozstrzygnięta w art. 189 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Przepis ten stanowi, że reasumpcja może być dokonana, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości – przypomina Centrum Informacyjne Sejmu. Głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego zostało przeprowadzone 12 kwietnia w bloku głosowań […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do komentarzy dotyczących wieczornych głosowań w czasie drugiego dnia 61. posiedzenia Sejmu (12.04), informujemy, że obrady były prowadzone w sposób zgodny z Regulaminem Sejmu – napisano w komunikacie. „ Proces legislacyjny nowelizacji ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości był na etapie III czytania – ostatnim przed skierowaniem dokumentu do Senatu. W tym momencie prac nad […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kolejny etap wyboru sędziów-kandydatów do KRS został zakończony. Tylko kluby PiS i  Kukiz’15 rekomendowały kandydatów do Rady. Realizując przepisy znowelizowanej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zostały wskazane następujące kandydatury klubów, spośród 18 wcześniej zgłoszonych sędziów. Klub PiS: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawelczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek niezwłocznego przekazania posłom oraz podania do publicznej wiadomości wszystkich zgłoszeń sędziów-kandydatów na członków KRS, spełniających wymogi proceduralne – przypomina CIS. Służby prawne Kancelarii Sejmu badały przedłożone dokumenty pod kątem prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów. W przypadku kandydatów wspartych podpisami sędziów – w drodze wymiany korespondencji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało o zakończeniu etapu zgłaszania kandydatur na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do Marszałka Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń sędziów – kandydatów na członków KRS. Zgodnie z ustawą o KRS, w stosunku do dokumentów, które wpłynęły są aktualnie dokonywane dwa rodzaje czynności: do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kancelaria Sejmu wyraża głębokie zaniepokojenie wobec powtarzających się ataków na biura poselskie. Wszyscy posłowie w specjalnej korespondencji zostali poinformowani, że zarówno biura, jak znajdujący się tam majątek Kancelarii Sejmu jest ubezpieczony od tego typu incydentów. Dodatkowo parlamentarzystom przypomniano o możliwości zakupu ze środków na prowadzenie biura, usług ochrony bądź monitoringu lokali (lub urządzeń do tego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu potwierdza, że do Marszałka Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Gawłowskiego – czytamy w komunikacie. Taki dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych, opisanych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z tego względu wniosek – przed nadaniem biegu – jest opiniowany przez […]

Read Full Story