Posted by nawiejskiej with No Comments

Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Sławomirowi Nitrasowi uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Uchwałę podjęto na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Decyzja Prezydium ma związek z zachowaniem posła podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Ze sporządzonego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu podsumowało protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, który miał miejsce w gmachu przy ul. Wiejskiej w dniach 18 kwietnia – 27 maja. „Wyboru miejsca akcji protestacyjnej – fragmentu korytarza w głównym holu Sejmu, w bezpośredniej bliskości stanowisk dziennikarskich – dokonali sami uczestnicy. Tuż po rozpoczęciu protestu Kancelaria Sejmu zaproponowała skorzystanie z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do budzącej zainteresowanie niektórych mediów wczorajszej interwencji Straży Marszałkowskiej, związanej z próbą wywieszania przez osoby protestujące transparentu na zewnątrz budynku Sejmu, CIS informuje, że Straż miała pełne podstawy prawne do podjęcia działań, a sam przebieg zdarzeń był zgodny procedurami i potrzebami wynikającymi z ich dynamiki. Informujemy także, że wszystkie osoby, które wzięły udział […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W reakcji na upubliczniony na stronie internetowej European Disability Forum list otwarty przewodniczącego tej organizacji, Yannisa Vardakastanisa, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że opisana w nim sytuacja osób z niepełnosprawnościami protestujących w Sejmie jest daleka od rzeczywistości. Z listu wynika, że warunki, w jakich protestujący są zmuszeni przebywać są „skandaliczne” oraz „łamią prawa człowieka i elementarną […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że posiłki otrzymywane przez osoby protestujące od kilku tygodni w gmachu przy ul. Wiejskiej, zapewnia Kancelaria Sejmu a koszty ich przygotowania pokrywa z własnych środków, co nie jest zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. „Kancelaria Sejmu zapewnia osobom protestującym całodzienne wyżywienie, także w dni wolne od pracy i święta. Są to […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że Kancelaria Sejmu nie jest stroną w sporze pomiędzy protestującymi i rządzącymi i stara się w miarę swoich możliwości zapewnić jak najlepsze warunki pobytu osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. W komunikacie odniosło się także do Szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które ma się odbyć w gmachu przy ul. Wiejskiej. „Kancelaria Sejmu, Centrum […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W reakcji na informacje o kierowanych do prokuratury zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marszałka Sejmu i Komendanta Straży Marszałkowskiej, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że wszystkie czynności podejmowane przez Kancelarię Sejmu były i są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach – napisano w komunikacie. Przedmiotem doniesień jest podjęta przez Kancelarię Sejmu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do artykułu na portalu polityka.pl, CIS informuje, że zmiany w dostępnie na teren kompleksu sejmowego mają charakter chwilowy i są bezpośrednio związane z wyjątkową sytuacją w Sejmie. Dziennikarze protestują przeciwko ograniczaniu dostępu do gmachu przy ul. Wiejskiej. Szczególne okoliczności w budynku głównym mają wpływ na pracę Kancelarii Sejmu oraz na zastosowanie innych niż […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W odpowiedzi na szereg doniesień nt. wniosku o reasumpcję głosowania ws. wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz oświadczenia siedmiu byłych Marszałków Sejmu w tej sprawie, Centrum Informacyjne Sejmu przedstawiło informację na ten temat. W czasie 61. posiedzenia Izby, Marszałek Sejmu niezwłocznie zwołał Konwent Seniorów ws. wniosku dotyczącego rzeczonej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca. CIS podkreśla, że gdy odpowiedni dokument trafi […]

Read Full Story