Posted by nawiejskiej with No Comments

Wybory samorządowe przyniosły kilka zmian w sejmowych ławach. Siedmiu dotychczasowym posłom wyborcy powierzyli ważne funkcje w samorządach. Z Wiejską pożegnali się: Wojciech Bakun, Stanisław Huskowski, Bartłomiej Stawiarski, Jarosław Szlachetka, Rafał Trzaskowski, Wojciech Wilk i Grzegorz Wojciechowski. Ich miejsce zajęli nowi parlamentarzyści. 72. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od ślubowania sześciorga nowych przedstawicieli narodu. „Uroczyście ślubuję rzetelnie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Odnosząc się do założeń przyszłorocznego budżetu Kancelarii Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że zaplanowane na 2019 r. wydatki pozostają na poziomie zbliżonym do roku bieżącego. Zgodnie z projektem wydatki rosną tylko o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym, a w 2019 r. Kancelaria Sejmu będzie miała m.in. dodatkowe obowiązki i płatności związane ze zmianą […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

28 lipca upłynął termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka. Zgłosiły się trzy osoby: pani Ewa Jarosz, pan Paweł Kukiz-Szczuciński oraz pani Sabina Lucyna Zalewska. Ewa Jarosz jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Kandydatura jest wsparta podpisami grupy posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W związku z publikacjami dotyczącymi nagród wypłacanych pracownikom Kancelarii, Centrum Informacyjne Sejmu wydało komunikat, w którym informuje jakie kwoty zostały na ten cel wypłacone w bieżącym roku. W odpowiedzi na publikację „Super Expressu” CIS poinformował, że „w 2018 r. średnia kwota nagrody wypłaconej na jednego pracownika Kancelarii Sejmu – za osiągnięcia w pracy zawodowej – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu przypomina, że 13 lipca posłowie i senatorowie zbiorą się w Zamku Królewskim w Warszawie, by uczcić wyjątkową rocznicę w historii parlamentaryzmu – dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu wydało komunikat, w którym przypomina, że zgodnie z art. 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora „Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy”. Z kolei art. 23 ust. 10a tej ustawy przewiduje, że w przypadku posła pozbawionego wolności prawa i obowiązki posła […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W reakcji na publikację prasową jednej z gazet, poświęconą planowanemu spotkaniu pomiędzy prezydiami Sejmu i Bundestagu, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że już w najbliższy poniedziałek 25 czerwca z wizytą do Polski przybędzie przewodniczący Wolfgang Schäuble. W programie wizyty jest ujęte spotkanie z jego polskim odpowiednikiem – marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Będzie to zatem znakomita okazja […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Sławomirowi Nitrasowi uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Uchwałę podjęto na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Decyzja Prezydium ma związek z zachowaniem posła podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Ze sporządzonego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu podsumowało protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, który miał miejsce w gmachu przy ul. Wiejskiej w dniach 18 kwietnia – 27 maja. „Wyboru miejsca akcji protestacyjnej – fragmentu korytarza w głównym holu Sejmu, w bezpośredniej bliskości stanowisk dziennikarskich – dokonali sami uczestnicy. Tuż po rozpoczęciu protestu Kancelaria Sejmu zaproponowała skorzystanie z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do budzącej zainteresowanie niektórych mediów wczorajszej interwencji Straży Marszałkowskiej, związanej z próbą wywieszania przez osoby protestujące transparentu na zewnątrz budynku Sejmu, CIS informuje, że Straż miała pełne podstawy prawne do podjęcia działań, a sam przebieg zdarzeń był zgodny procedurami i potrzebami wynikającymi z ich dynamiki. Informujemy także, że wszystkie osoby, które wzięły udział […]

Read Full Story