Posted by nawiejskiej with No Comments

„Rok 1918 pozostaje symbolem spełnionych marzeń wielu pokoleń Polaków o Ojczyźnie wolnej i niepodległej , o państwie silnym i niezależnym. Początki  były niezwykle trudne, ale dzięki ogromnej pracy i entuzjazmowi całego społeczeństwa nasza Ojczyzna zaczęła rozkwitać” – napisał Marek Kuchciński do pracowników PAP w liście gratulacyjnym z okazji 100-lecia istnienia Agencji. Korespondencję odczytał prof. Maciej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Widzimy przyszłość Unii Europejskiej jako Unii solidarnych państw, Europy Ojczyzn jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł  II, a więc Europy która wspiera się wzajemnie w procesie polityki rozwoju. Tutaj oczekujemy równego traktowania. Nie możemy być jako państwa, które są od niedawna w Unii traktowane jako kraje drugiej kategorii, bo nasi obywatele to widzą – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Z perspektywy parlamentarnej, władz każdego państwa wchodzącego w skład Euroregionu Karpackiego, naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To pojęcie bezpieczeństwa może odnosić się do wszystkich obszarów działalności: od sfery ochrony kultury, przyrody i środowiska, aż po twardą gospodarkę i politykę czy bezpieczeństwo rozumiane dosłownie – powiedział Marek Kuchciński otwierając Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

11 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia zasłużonym dla polskiej edukacji nauczycielom wręczono odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły Honorowego Profesora Oświaty. Marek Kuchciński w liście skierowanym do nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty podziękował za zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszej jakości […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa Polski oraz współpraca wojskowa, gospodarcza i energetyczna – to główne tematy środowej rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Podczas spotkania w Sejmie dyskutowano także o amerykańskich inwestycjach w Polsce. Istotnym tematem była dywersyfikacja źródeł energii. Marszałek Sejmu i ambasador Stanów Zjednoczonych rozmawiali […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Widzimy potencjał Europy Środkowej, nie tylko w nim uczestniczymy, lecz także go ubogacamy poprzez rozwijanie inicjatywy Trójmorza. Ta współpraca będzie dodatkową mocną dźwignią dla kooperacji gospodarczej państw Europejskiej – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w wystąpieniu otwierającym drugi dzień międzynarodowego Forum Prawo dla Rozwoju w Krakowie. Wydarzenie to debata o rozwiązaniach prawnych dobrych dla […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Współpraca Polski i Maroka w ramach organizacji międzynarodowych i grup bilateralnych, migracja, infrastruktura, wymiana gospodarcza, edukacyjna i kulturalna – to niektóre z tematów rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Izby Reprezentantów Królestwa Maroka Habibem El Malki. W spotkaniu, które odbyło się w Sejmie w czwartek, uczestniczyli także posłowie z Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej: Killion Munyama […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w naszej części świata, na kontynencie europejskim. Ten parlamentaryzm, współpraca Sejmu, przedstawicieli wszystkich ziem Rzeczypospolitej, rozpoczęła się na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. To wystawa nie tylko o dziejach Sejmu Rzeczypospolitej, jego 550-leciu, ale także o wartościach – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w środę w Strasburgu, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek Sejmu do liderów polskiej branży energetycznej: „Czuwacie nad bezpieczeństwem całej Polski i znacznej części Europy”. – Widzimy dzisiaj, że Polska ma pomysł na transformację energetyczną i realizuje tę wizję z całą stanowczością. Poprzez dywersyfikację źródeł energii oraz rozwój rodzimych technologii, zwiększają państwo suwerenność Polski – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński do laureatów z branż […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W sobotę 29 września odbyły się uroczystości upamiętniające wicemarszałka Sejmu V kadencji w czasach II Rzeczypospolitej Wacława Ezechiela Długosza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Ciepielowie. Następnie złożono wieniec na grobie Wicemarszałka. Centralnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnym domu Wacława Długosza w Starych Gardzienicach. „Obchodzone w tym roku […]

Read Full Story