Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj minister zdrowia podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Dokument dotyczy ustaleń zapisanych w § 3 porozumienia podpisanego 8 lutego 2018 r. z Porozumieniem Rezydentów. „Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko i Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych ratowników – poinformowało MZ.  W rozmowie uczestniczyli: reprezentanci Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, a także przedstawiciele Pracodawców Ratownictwa Medycznego i NFZ. „Podczas spotkania, które odbyło się […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Od 1 sierpnia bieżącego roku rozpoczyna się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” – informuje resort zdrowia. „Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Łukasz Szumowski, inicjator pierwszej społecznej debaty „Wspólnie dla zdrowia” podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent. Według niego należy zwiększyć finansowanie, podnieść jakość usług oraz zwiększyć dostępność do świadczeń.  – Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Łukasz Szumowski zainaugurował ogólnonarodową debatę mającą wyznaczyć priorytety i cele w ochronie zdrowia. Eksperci w tej dziedzinie będą się zastanawiali jak najbardziej efektywnie wydać pieniądze przeznaczone na służbę zdrowia.  – W latach 2018-2024 przeznaczymy ponad 800 mld zł na ochronę zdrowia (…). To są ogromne pieniądze. Ta debata ma nam dać odpowiedź na pytanie, jak […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister zdrowia liczy, że ustawa o ratownictwie będzie głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ratownicy medyczni na kwiecień zapowiedzieli protesty. – Na ostatnim spotkaniu z ratownikami, co oni podkreślali, przedstawiłem im projekt rozporządzenia który wchodzi do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Było ono zawarte w porozumieniu z zeszłego roku, które z ratownikami podpisał minister Radziwił (…) chodziło o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po serii konsultacji i spotkań szefowi resortu zdrowia udało się osiągnąć kompromis z lekarzami rezydentami. Strategia działania nowego ministra opiera się na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności.  – Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W czwartek, 1 lutego, odbędzie się kolejne spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami lekarzy z Porozumienia Rezydentów OZZL – poinformował resort. – Termin został ustalony wspólnie – podkreślił minister zdrowia – Nasze ostatnie prawie 5 godzinne spotkanie stanowiło początek realnego dialogu, który zamierzam kontynuować. Obie strony traktują się poważnie, rozmawiamy o konkretach. Oczywiście taka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Konstanty Radziwiłł w TVP1 stwierdził, że otwarcie się na lekarzy ze Wschodu będzie służyć obopólnym interesom. W tym kontekście wymienił medyków m.in. z Ukrainy i Białorusi. Minister Zdrowia w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 nawiązując do sytuacji w służbie zdrowia mówił o potrzebie zatrudnienia większej liczby lekarzy. – Młodzi lekarze to wielkie dobro narodowe i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek rekomendował Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. „Projekt ustawy określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6 proc. PKB. Zgodnie z projektem w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone […]

Read Full Story