Posted by nawiejskiej with No Comments

BGK Nieruchomości S.A. zorganizowało konkurs skierowany do uczelni technicznych i instytutów badawczych, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego. Organizator konkursu, realizuje rządowy program Mieszkanie Plus, zaś partnerem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  – Inicjatywa podjęta przez BGK Nieruchomości jest kolejnym impulsem do budowania pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według wicepremiera, szkolnictwo wyższe potrzebuje bardzo głębokiej reformy. Ustawa Konstytucja dla Nauki ma kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, mówił Gowin w radiowej Jedynce.   – Wystarczy spojrzeć na światowe rankingi. Najlepsza polska uczelnia – UW – jest tam w 4. setce. Wśród 500 uczelni notowany jest jeszcze tylko UJ. To są zawstydzające dane – stwierdził w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia. Gwarantuje nabycie przez studentów kompetencji, które są niezbędne do funkcjonowania […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowe regulacje mają uwolnić potencjał i możliwości polskiej nauki, a także znacząco podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów. Został opracowany również szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań od 1 października 2018 do 2026 roku. Prawie trzy tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych zgromadziło się w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki podczas, którego Jarosław […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier powiedział w Radiu Kraków, że ustawa o szkolnictwie wyższym otworzy przed uczelniami duże szanse. W ten sposób odniósł się do zbliżającego się Narodowego Kongresu Nauki. Pochwalił również Uniwersytet Warszawski za umiejętność wykorzystywania szans. W trakcie Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie Jarosław Gowin ma przedstawić projekt nowej ustawy o szkolnictwie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Na Politechnice Warszawskiej trzy zespoły ekspertów, które przygotowywały propozycje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zaprezentowały efekty swoich prac. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że nowa ustawa ma służyć w pierwszej kolejności studentom. W 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podjęło decyzję o stworzeniu nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier w TVN24 stwierdził, że w jego opinii nie ma żadnego zagrożenia dla niezależności sądownictwa w takiej konstrukcji wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, którą zapowiada Zbigniew Ziobro. Propozycje zmian w wyborze sędziów – członków KRS, krytycznie oceniły stowarzyszenia sędziowskie, które uważają, że planowana reforma zmierza do upolitycznienia sądów. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier podczas konferencji Krajowej Izby Gospodarczej „Gospodarcze Otwarcie Roku” zapowiedział, że w najbliższych trzech latach rząd zamierza koncentrować się na sprawach gospodarki. Podkreślił także, że w bieżącym roku rząd nie planuje podwyższania podatków.  Minister nauki i szkolnictwa wyższego zainaugurował konferencję Krajowej Izby Gospodarczej „Gospodarcze Otwarcie Roku”.  – Jeżeli chodzi o rok 2016, jak państwo doskonale […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że plan Morawieckiego – zakładający oparcie rozwoju kraju na wiedzy i rosnących kompetencjach społeczeństwa – nie ma szans powodzenia bez efektywnych sektorów nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” na Politechnice Wrocławskiej Jarosław Gowin stwierdził, że przez ostatnie ćwierćwiecze Polska koncentrowała […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w programie „Gość Wiadomości” TVP stwierdził, że ustawa innowacyjna jest punktem przełomowym w walce o poprawę innowacyjności w naszym kraju. – To przełom. Dzisiaj mówi się, że między nauką a gospodarką rozciąga się taka dolina śmierci. Wynalazki polskich naukowców wpadają w próżnię i nie są wdrażane w gospodarce. Dzięki ustawie […]

Read Full Story