Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozwój wymiany akademickiej i współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie nauki i badań – to główne cele porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie a Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej. Podczas czerwcowej wizyty na Tajwanie wiceministra Piotra Dardzińskiego wraz z delegacją podpisano porozumienie przez stronę polską, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Dzięki nowej umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi otwierają się nowe perspektywy dla naukowców i uczelni z nad Wisły. Porozumienie będzie podstawą dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z obu państw. Umowa podpisana w Departamencie Stanu przez Jarosława Gowina i podsekretarza Toma Shannona  będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat. – To jest […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Stanach Zjednoczonych oficjalnie otwarto Polską Izbę Handlową, której powołanie ogłosili niedawno premier Mateusz Morawiecki i ambasador Paul Jones. W ceremonii w Waszyngtonie uczestniczyli wicepremier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz inni członkowie polskiej delegacji. – Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie będzie pomagać polskim firmom w znajdowaniu rynków zbytu oraz partnerów w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, będące częścią Konstytucji dla Nauki przewiduje, że prawie 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń. „Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy. Jednak to nie koniec zmian. Niezależnie od wzrostu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Program Polskie Powroty daje możliwość stworzenia własnej grupy projektowej oraz przewiduje wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata. Ta inicjatywa, ma pomóc uczelniom wzmocnić potencjał naukowy dzięki zatrudnieniu dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  – W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców – zdolnych, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

BGK Nieruchomości S.A. zorganizowało konkurs skierowany do uczelni technicznych i instytutów badawczych, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego. Organizator konkursu, realizuje rządowy program Mieszkanie Plus, zaś partnerem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  – Inicjatywa podjęta przez BGK Nieruchomości jest kolejnym impulsem do budowania pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według wicepremiera, szkolnictwo wyższe potrzebuje bardzo głębokiej reformy. Ustawa Konstytucja dla Nauki ma kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, mówił Gowin w radiowej Jedynce.   – Wystarczy spojrzeć na światowe rankingi. Najlepsza polska uczelnia – UW – jest tam w 4. setce. Wśród 500 uczelni notowany jest jeszcze tylko UJ. To są zawstydzające dane – stwierdził w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia. Gwarantuje nabycie przez studentów kompetencji, które są niezbędne do funkcjonowania […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowe regulacje mają uwolnić potencjał i możliwości polskiej nauki, a także znacząco podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów. Został opracowany również szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań od 1 października 2018 do 2026 roku. Prawie trzy tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych zgromadziło się w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki podczas, którego Jarosław […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier powiedział w Radiu Kraków, że ustawa o szkolnictwie wyższym otworzy przed uczelniami duże szanse. W ten sposób odniósł się do zbliżającego się Narodowego Kongresu Nauki. Pochwalił również Uniwersytet Warszawski za umiejętność wykorzystywania szans. W trakcie Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie Jarosław Gowin ma przedstawić projekt nowej ustawy o szkolnictwie […]

Read Full Story