Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda poinformował, że zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o IPN, co oznacza, że przepisy art. 55a wejdą w życie. Jednocześnie prezydent podjął decyzję o skierowaniu tej ustawy w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy będą obowiązywały, natomiast TK w przyszłości wypowie się na temat ich konstytucyjności. Trybunał nie ma wyznaczonego terminu, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedziele i święta. Nowe prawo zostało przyjęte przez Sejm 10 stycznia 2018 r. W uroczystości udział wzięła wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, która jest również przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. – Powszechny handel w niedzielę oznacza dla pracowników konieczność opuszczenia rodziny, w ten dzień, który […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda uczestniczył w debacie poświęconej nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia zorganizowanej przez Kazachstan, który obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa. Debata to dla Polski pierwsza okazja – od objęcia niestałego członkostwa w RB ONZ – do zabrania głosu na szczeblu głowy państwa. – Nie tylko agresja, ale próby budowania agresywnych zdolności stanowią naruszenie międzynarodowych norm – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda podczas spotkania z dyplomatami mówił o rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, roli Europy Środkowej w UE, polskim członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz tegorocznym szczycie NATO.    – Rok 2018 to rok wyjątkowy – rok, kiedy obchodzimy w Polsce 100-lecie odzyskania niepodległości. Po 123 latach zaborów, dzięki odwadze polskiego żołnierza, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami instytucji obywatelskich oraz organizatorami kampanii społecznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości podkreślił, że to organizacje obywatelskie tętniły pulsem, dążącym do niepodległej Rzeczpospolitej.  – To właśnie państwa działalność, to właśnie wszystko to, co państwo przez te 100 lat i wcześniej zrobiliście dla Rzeczpospolitej, predestynuje właśnie was do tego, by w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda zdecydował, że podpisze nowelizacje ustaw swojego autorstwa o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Według niego, przyjęte rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.  – Chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. Dziwi mnie stawianie tak – powiedziałbym – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent podziękował Szydło za dotychczasową pracę i wyraził nadzieję na równie dobrą współpracę z jej następcą. Morawiecki powiedział, że desygnowanie go na stanowisko premiera, to dla niego wielki zaszczyt. Jednocześnie zadeklarował, chce służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, rodzimej gospodarki oraz pozycji naszego kraju […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

 Andrzej Duda uczestniczył w uroczystym otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ho Chi Minh. Zadaniem Biura jest wspieranie ekspansji polskich firm, m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych oraz tworzenie kampanii promocyjnych i medialnych. – To ma być miejsce, gdzie wietnamski przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat prowadzenia biznesu w Polsce i o […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda odnosząc się do poprawek PiS wprowadzanych w ustawach o KRS i SN jego autorstwa procedowanych w Sejmie powiedział, że już określił nieprzekraczalne granice w tym zakresie i nie zgodzi się na powrót do rozwiązań, które zakwestionował w lipcu. Sejmowa komisja sprawiedliwości od wtorku rozpatruje zgłoszony przez prezydenta projekt ustawy o SN. Dotychczas zostały […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami nawiązał do podpisanych umów miedzy Polską a Wietnamem oraz wyraził nadzieję na ożywienie kontaktów biznesowych i naukowych pomiędzy oboma krajami. – Wszystkie umowy i porozumienia budują sferę wzajemnych relacji, a także ułatwią rozwój kontaktów biznesowych i naukowych pomiędzy naszymi krajami –zaznaczył polski prezydent podczas spotkania z dziennikarzami z obu […]

Read Full Story