25-lecie Katolickiej Agencji Informacyjnej

06
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marek Kuchciński skierował list do uczestników uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Katolickiej Agencji Informacyjnej, które odbyły się w Warszawie. W swojej korespondencji marszałek Sejmu podkreślił, że masowe media kształtują naszą wrażliwość estetyczną i etyczną, są źródłem wiedzy o świecie, o kulturze, o polityce.

„Wpływają na wyobraźnię. na styl życia i stosunek do rzeczywistości. Również nasza kultura i tożsamość narodowa są nierozerwalnie związane z medialnym przekazem. Dlatego ważne jest, aby dostosowując się do wymogów współczesności, nie zapominać jednocześnie o prezentacji wartości tradycyjnych i uniwersalnych oraz nawiązujących do wielowiekowych tradycji chrześcijańskich naszego narodu” – wskazał Marek Kuchciński.

„KAI pełni w tym dziele szczególną i niedającą się przecenić misję. Na jej dorobek składają się bowiem nie tylko bieżące informacje, lecz także ważne wywiady, cenne analizy ukazujące różne aspekty działania i nauczania Kościoła. Zwracając się bezpośrednio do osób zaangażowanych w tworzenie i rozwój KAI  chcę przekazać słowa wdzięczności i uznania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i działalność Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jestem bowiem przekonany, że to właśnie ludzie ją tworzący stanowią najważniejszy kapitał i fundament jej sukcesów” – napisał marszałek.

Katolicka Agencja Informacyjna została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1993 r. Zadaniem Agencji jest informowanie o wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła Katolickiego na świecie. KAI jest podstawowym źródłem informacji mediów katolickich (prasowych, radiowych i telewizyjnych) w Polsce.