58. posiedzenie Sejmu

06
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W porządku obrad znalazła się nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Posłowie będą pracowali również nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W I czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Wobec sprawcy zabójstwa, w związku ze zgwałceniem dziecka poniżej 15 lat, sąd – wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności – będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z więzienia. Ponadto projekt zaostrza kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat pozbawienia wolności), a po zmianach również 25 lat więzienia. Z kolei gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia będzie podlegać karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak np. szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia – bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rządowy projekt wprowadza też m.in. zwielokrotnione kary dla gwałcicieli-recydywistów.

Natomiast rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nad którym Sejm rozpocznie prace, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych dla osób, które zakończyły udział w warsztatach terapii zajęciowych w związku z podjęciem zatrudnienia. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Nowe rozwiązania umożliwią osobom pracującym, a mającym ciężko chore lub niepełnosprawne dzieci łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi. Projekt wprowadza m.in. prawo do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. Z nowych uprawnień będą mogli korzystać także pracownicy opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem. Zaproponowano też wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14 a 18 rokiem życia.