73. posiedzenie Sejmu

04
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie będą pracować m.in. nad poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, przyznaniem świadczeń pieniężnych sybirakom oraz wspieraniem rodzin, żeby mniej dzieci trafiało do instytucji pieczy zastępczej.

Sejm w I czytaniu zapozna się z przedłożonym przez Andrzeja Dudę projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Prezydent proponuje przyznanie tym osobom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji. Będzie to kwota 200 zł za każdy pełny miesiąc podlegania represjom, jednak nie mniej niż 2 400 zł. Świadczenie wypłacane będzie zarówno osobom wywiezionym z terytorium państwa polskiego w głąb ZSRR i przebywającym tam na zesłaniu, jak i osobom urodzonym na zesłaniu.

Rząd zaproponował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z jego celów jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne. NFZ będzie musiał informować pacjentów o terminach nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi np. przez wiadomość sms. Dzięki temu zmniejszy się liczba nieodwołanych wizyt, z których pacjent zrezygnował, a niewykorzystane terminy będą proponowane kolejnym oczekującym w bardziej elastyczny sposób. Obecnie często nawet odwołanie przez pacjenta wizyty powoduje, że termin pozostaje niewykorzystany, co nie pozwala skutecznie skracać czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia. Izba na nachodzącym posiedzeniu przeprowadzi II czytanie projektu.

Dalsze zmniejszanie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym w domach dziecka, jest celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sejm w I czytaniu pochyli się nad rozwiązaniami przewidującymi m.in. zwiększenie usług na rzecz rodziny i dziecka oraz dalsze zmniejszanie liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rodzinnych form sprawowania pieczy zastępczej. Poprawią się także procedury adopcyjne, co sprzyjać będzie pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do adopcji w Polsce i pozwoli ograniczyć adopcje międzynarodowe.