74. i 75. posiedzenie Sejmu

11
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Debata nad ustawą budżetową na 2019 r. będzie głównym punktem 74. posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 12 grudnia o godz. 10:00. Posłowie zajmą się też m.in. projektem polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Sejm ma również pracować nad zmianami w Prawie lotniczym, które zwiększą ochronę praw pasażerów. Ostatnie w tym roku, 75. posiedzenie Izby, zaplanowane na piątek 14 grudnia przebiegnie pod znakiem kilkugodzinnych głosowań nad przyszłorocznym budżetem.

W ramach II czytania projektu ustawy budżetowej na 2019 r. na forum Sejmu zostaną zaprezentowane efekty prac Komisji Finansów Publicznych. Zaplanowano tzw. debatę średnią, czyli dyskusję z udziałem przedstawicieli klubów i kół trwającą cztery godziny, po której nastąpi seria poselskich pytań i odpowiedzi przedstawicieli rządu. Na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych wprowadzono poprawki dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu. Wśród istotnych zmian jest m.in. zwiększenie wynagrodzeń na Policję i Służbę Więzienną, zgodnie z wypracowanymi porozumieniami ze związkowcami. Na Policję przeznaczono dodatkowe 339 mln zł i 64 mln zł na Służbę Więzienną.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządową propozycją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku osobnej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zmniejsza się też emisja zanieczyszczeń, np. dwutlenku węgla. Projekt przewiduje zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał  budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Wsparcie ma być udzielone na 15 lat.

Posłowie rozpatrzą w II czytaniu rządowy projekt zmian w Prawie lotniczym, wykonujący przepisy UE. Zaproponowano m.in. powołanie rzecznika praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Rzecznik będzie uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów.

W porządku obrad Sejmu jest także m.in. dyskusja nad wnioskiem o tzw. konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Izba zajmie się także sprawozdaniami Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku 2015, 2016 i 2017.