79. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości z udziałem Wicemarszałek Sejmu

28
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Postawa tamtej generacji jest dla nas, współczesnych, wzorem służby na rzecz Ojczyzny i Rodaków i wierzę głęboko, że pozostanie również także dla następnych pokoleń. Teraz, kiedy świętujemy jubileusz 100-lecia odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej, epopeja Polski Podziemnej ma szczególną wymowę. Stanowi świadectwo tego, jak wielką wagę dla naszego Narodu ma posiadanie własnego, suwerennego państwa, jak wiele jesteśmy gotowi dlań poświęcić” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników czwartkowych uroczystości przed pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej w Warszawie. List odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w swoim przemówieniu stwierdziła, że 79 lat temu zawalił się świat, w którym żyli nasi dziadkowie, ojcowie. – Polska została rozdarta pomiędzy niemieckiego i sowieckiego najeźdźcę. Zawalił się świat wartości, świat wolności. I właśnie w obronie tych wartości i wolności Polski zaczęły powstawać struktury konspiracyjne. W ich budowę włączyły się dziesiątki tysięcy Polaków ze wszystkich grup społecznych. Konspiracyjne działania wkrótce objęły cały kraj – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. – Pamięć o bohaterach, o ich poświęceniu, odwadze i patriotyzmie musi być stale obecna w naszej świadomości, świadomości wszystkich Polaków. Przekazywana z pokoleń na pokolenia sprawia, że niezłomna postawa w dążeniach do wolności jest naszą cechą narodową – podkreśliła wicemarszałek Kidawa-Błońska.

Obchodzony 27 września Dzień Polskiego Państwa Podziemnego został ustanowiony przez Sejm w 1998 r. i nawiązuje do daty kapitulacji Warszawy w wojnie 1939 r. i jednocześnie powołania Służby Zwycięstwu Polski. W uchwale Izby sprzed 20 lat przypomniano, że oprócz pionu wojskowego – Armii Krajowej – i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, w ramach Polskiego Państwa Podziemnego działał Parlament, a tajne struktury obejmowały też sprawy wewnętrzne, oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości oraz komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa.