Beata Mazurek została wicemarszałkiem Sejmu

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Decyzją Izby nowym wicemarszałkiem Sejmu została poseł Beata Mazurek z PiS, która w Prezydium Sejmu zastąpiła Joachima Brudzińskiego zajmującego od niedawna fotel ministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Funkcja wicemarszałka Sejmu to ogromny zaszczyt i zobowiązanie, by z nowej roli wywiązać się jak najlepiej. Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, które dostaję – napisała na Twitterze Beata Mazurek.

Nowa wicemarszałek urodziła się 19 października 1967 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie, w1991 r. skończyła studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach studiów podyplomowych kształciła się w dziedzinie zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym oraz organizacji rynku pracy. Swoją działalność zawodową rozpoczęła w Chełmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie była także przewodniczącą miejskiej rady społecznej do spraw osób niepełnosprawnych.

W 2005 roku została posłanką na Sejm V kadencji. Mandat posła sprawowała także w kolejnych kadencjach. W obecnej kadencji Sejmu jest Przewodniczącą Komisji do spraw Polityki Społecznej i Rodziny oraz członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Sprawuje również stanowisko rzecznika Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.