Budapeszt: Szczyt przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej – zapowiedź

01
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

V4 dla wartości – wzmocnienie współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej to główny temat spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się w Budapeszcie w ramach węgierskiego przewodnictwa w V4. Polskę reprezentować będą marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

W spotkaniu w Budapeszcie będą także uczestniczyć przedstawiciele sejmowych komisji: zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw UE Piotr Apel, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Małgorzata Gosiewska, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz i zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Czesław Mroczek.

Ważnym punktem wizyty w stolicy Węgier, o istotnym znaczeniu dla szczególnych relacji polsko-węgierskich, będzie ceremonia wręczenia marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu oraz marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Węgier.

W kwietniu zeszłego roku w trakcie oficjalnej wizyty w Polsce za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kövér. Nadane przez Prezydenta RP odznaczenie wręczył mu podczas uroczystości w Sejmie marszałek Marek Kuchciński. – Przewodniczący László Kövér jest wielkim przyjacielem Polski – podkreślał wtedy Marszałek Sejmu.

 

PROGRAM
piątek, 2 marca 2018 r.

godz. 9:00 Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
• powitanie przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra
• doświadczenia węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w wymiarze parlamentarnym
• wzmocnienie współpracy administracji parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

godz. 11:00 Konferencja przewodniczących oraz delegacji komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
„V4 dla wartości – wzmocnienie współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej”
• powitanie przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra
• wystąpienie ministra spraw zagranicznych i handlu Pétera Szijjártó
• prezentacja sprawozdań ze spotkań komisji branżowych parlamentów państw V4:
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji ds. UE Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego Węgier,
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier,
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji do Spraw Społecznych  Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Zgromadzenia Narodowego Węgier,
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji Gospodarczych  Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Spraw Gospodarczych Zgromadzenia Narodowego Węgier,
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji ds. Rolnictwa  Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa Zgromadzenia Narodowego Węgier,
– prezentacja sprawozdania ze Spotkania Komisji ds. Obrony  Parlamentów  Państw Grupy Wyszehradzkiej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji ds. Obrony Zgromadzenia Narodowego Węgier.

godz. 13:00 Podpisanie konkluzji spotkania

godz. 15:00 Ceremonia wręczenia marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu oraz marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Węgier