Byli funkcjonariusze MO stracą stanowiska kierownicze w policji

24
Listopad
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Poznaniu wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński powiedział, że do końca roku prawie 500 funkcjonariuszy policji, którzy rozpoczynali swoją służbę w MO i obecnie pełnią funkcje kierownicze, powinni stracić stanowiska.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas wizyty w Poznaniu mówił, że do końca roku osoby, które zaczynały swoją służę w Milicji Obywatelskiej, nie powinny już pełnić funkcji kierowniczych. – Takich osób jest 474 w polskiej policji, i stanowią oni 16,5 proc. wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze. To jest znacząca jeszcze liczba, bo należy ją zestawić z liczbą, która pokazuje, ile w ogóle milicjantów jeszcze jest w policji – a jest ich 8,5 proc. w całej 100-tys. formacji – zaznaczył Zieliński.

Wiceminister stwierdził, że to komendanci na swoich szczeblach podejmują decyzje, ale resort – oczekuje, że te decyzje zostaną zrealizowane do końca roku. (…) Jestem przekonany, że zostaną zrealizowane, bo czas najwyższy po ponad 26 latach Polski niepodległej, Polski suwerennej, żeby formacje państwowe, które powstały właśnie w wolnej Polsce, mogły już w swoich szeregach w funkcjach kierowniczych mieć tych, którzy zaczynali w nich służbę, a nie wcześniej, w PRL-u – stwierdził. – My nikogo nie usuwamy ze służby. W policji mogą dokończyć swoją służbę ci, którzy zaczynali w MO, ale nie będą już pełnili funkcji kierowniczych – powiedział Zieliński.