Czerwińska zapewnia, że sytuacja finansowa jest stabilna

19
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister finansów Teresa Czerwińska i prezes NBP Adam Glapiński, relacjonując posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej uspokajali, że system finansowy funkcjonuje w sposób stabilny  i bezpieczny, a Komitet Stabilności Finansowej czuwa nad sytuacją.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie NBP, minister finansów poinformowała, że w niedzielny wieczór odbyło się spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej, w którym uczestniczyły wszystkie instytucje tzw. sieci bezpieczeństwa: przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego. Spotkanie zwołała szefowa resortu finansów, która jest przewodniczącą KSF.

– Rozmawialiśmy na temat sytuacji finansowej obydwu banków, mianowicie Idei Banku i Getin Noble Banku. Przeanalizowaliśmy sytuację finansową obydwu banków, wysłuchaliśmy informacji, które zostały przedstawione przez przedstawicieli obydwu banków, którzy na posiedzeniu zapewnili Komitet Stabilności Finansowej o tym, że obydwa banki, obydwie instytucje finansowe regulują bieżące zobowiązania (…). Sytuacja jest pod kontrolą, jest monitorowana – zapewniała minister. – Każda z tych instytucji w sposób niezakłócony spełnia swoją funkcję. Jednocześnie na tym też posiedzeniu każda z instytucji sieci bezpieczeństwa zadeklarowała natychmiastową gotowość do tego, aby w razie potrzeby wspierać stabilność systemu finansowego, który funkcjonuje, jeszcze raz podkreślam, w sposób stabilny, bezpieczny – powiedziała Czerwińska.

Również prezes NBP zapewniał o stabilności polskiego systemu bankowego i finansowego. – System instytucjonalny, który mamy w Polsce, zapewnia taką stabilność. Wszystko na bieżąco jest obserwowane i nadzorowane – mówił Glapiński.

Ponadto szefowa MF poinformowała, że zobowiązania Getin Noble Bank i Idea Bank są regulowane na bieżąco. Przypomniała także, że Komitet Stabilności Finansowej ma za zadanie monitorowanie sytuacji, takich jaka ma miejsce z tymi dwoma bankami. – Jeszcze raz podkreślam, że jest to instrument, który jako sieć bezpieczeństwa zrzesza w sobie kilka instytucji, czyli KNF, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów, aby mieć taki szeroki ogląd stabilności tak, żeby analizować sytuację na bieżąco, w związku z tym tutaj chciałabym powiedzieć, że to pozytywnie świadczy o tym, że funkcjonujemy sprawnie, wykorzystujemy właściwe nam instrumentarium i właśnie ta sytuacja jest absolutnie pod kontrolą – przekonywała Czerwińska.

Komitet Stabilności Finansowej powstał w 2008 roku. W jego skład wchodzą: prezes NBP, minister finansów, przewodniczący KNF oraz prezes BFG.