Drugi dzień Konferencji Europa Karpat

07
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji Forum Polska-Słowacja był głównym punktem drugiego dnia Konferencji Europa Karpat, odbywającej się w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zgodnie z dokumentem, odbędzie się ono w 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. Organizatorami wydarzenia będą samorząd województwa  podkarpackiego i Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Ponadto naukowcy, samorządowcy i politycy uczestniczyli w czterech panelach dyskusyjnych.

Czwartek rozpoczął panel dotyczący projektu współpracy akademickiej regionu Karpat, jakim jest Collegium Carphaticum, moderowany przez Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów byli: dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie Sándor Őze, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Sławomir Solecki, rektor Uniwersytetu w Ostrawie Jan Lata, prorektor Uniwersytetu Preszowskiego Ladislav Šuhányi, rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku Igor Cependa i zastępca rektora Uniwersytetu Stefana III Wielkiego w Suczawie.

W drugim panelu uczestnicy dyskutowali przede wszystkim o realizacji koncepcji jednoczenia i bliskiej współpracy państw tej części Europy – teraz i w przeszłości. Rozmowę prowadził poseł Włodziemierz Bernacki, a uczestniczyli w niej: przewodniczący Izby Reprezentantów Malty Angelo Farrugia, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii Gordana Čomić, wiceprzewodniczący Izby Narodów Bośni i Hercegowiny Ognjen Tadić, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich Litewskiego Seimasu Andrius Kubilius oraz współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Trzeci panel ostatniego dnia Europy Karpat poświęcony był roli chrześcijaństwa w kształtowaniu współczesnego oblicza Starego Kontynentu. Rozmowę poprowadził doradca Marszałka Sejmu i dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. W panelu uczestniczyli: metropolita Rygi ks. Abp. Zbigniew Stankiewicz, Pavol Mačala ze Słowackiego Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, węgierski wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Csaba György Kiss, prezes Instytutu Myśli Schumana Zbigniew Krysiak, deputowany do Zgromadzenia Narodowego Węgier Lorinc Nacsa, przewodniczący Chorwackiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Napredak” z Bośni i Hercegowiny ks. Franjo Topić i wicedyrektor think tanku Instytut Obywatelski Matyáš Zrno.

Podczas ostatniego panelu Konferencji, uczestnicy rozmawiali na temat zrównoważonego rozwoju. Próbowali także znaleźć odpowiedź na pytanie jak najlepiej korzystać z zasobów Karpat, aby podnosić poziom życia współczesnego społeczeństwa. Rozmowę prowadził dziekan wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego Markijan Malskyj, a prelegentami byli: wiceprzewodniczący komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Lajos Kepli, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Małgorzata Gosiewska, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, były deputowany do Rady Narodowej Republiki Słowackiej Ján Mičowsky.